VOMOTE-demo det luktet svidd av!

Det å demonstrere talegjenkjenning for over 100 mennesker er risikosport! Trond hoppet i det og det ble braksuksess på fagdagen til SIKTE, 14.09.2010.

Skrevet av: Morten Tollefsen - 22.09.2010

VOMOTE er resultatet av et forskningsprosjekt!

Daniel Scheidegger (SIKTE) startet med en presentasjon av SMUDI-prosjektet! Scheidegger har vært en av de mest aktive prosjektdeltakerne, og hans erfaring med både talegjenkjenning og mennesker med nedsatt funksjonsevne har vært med på å bestemme hvordan VOMOTE har blitt.

SMUDI er et prosjekt som har fått støtte fra VERDIKT-programmet i Norges forskningsråd. Det at vi nå har et produkt for norsk talestyring av PC er et direkte resultat av dette prosjektet!

Desverre ble testbrukeren vår syk

VOMOTE er grundig testet av brukere. En av disse skulle ha demonstrert norsk talegjenkjenning. Men høsten er her, og da blir noen av oss syke! Slik gikk det med foredragsholderen vår, og da var Trond Ausland sporty og tok utfordringen på strak arm!

[Bilde: Trond demonstrerer Vomote]

100 % gjenkjenning

Det er nesten ikke til å tro! Gjenkjenningen på den 10-15 min. lange demonstrasjonen var 100%, og applausen var spontan da Ausland avsluttet.

Spørsmål fra publikum

Trond fikk flere spørsmål fra salen.

Hva med variabel stemmekvalitet: VOMOTE er taleruavhengig. Dette gjør at systemet er ganske godt egnet til å takle variabel stemmekvalitet. Personer som skal bruke VOMOTE må imidlertid ha relativt god uttale.

Støttes alle dialekter: Det tryggeste mht. ordvalg er bokmål, men vi vet at mange dialekter fungerer bra. Imidlertid kan vi ikke garantere at absolutt alle dialekter vil ha like god gjenkjenning.

Når lanseres produktet: 15. oktober 2010.

Vil det neste skrittet bli gjenkjenning av lyder: Det å gjenkjenne lyder er nokså annerledes enn det å kjenne igjen tale. MediaLT leder imidlertid også et forprosjekt med lydstyring som tema.

Hvordan kan man se hva systemet gjenkjenner: Dette vises i et lite vindu og/eller ved hjelp av syntetisk tale.

Hvordan kan man skrive i f.eks. Word: Med VOMOTE kan du både si bokstaver, tall og andre tegn.

Nyhetsarkiv