Vil du teste dataspill?

Kunne du tenke deg å få mange av de nyeste dataspillene på markedet gratis? Vi ønsker å komme i kontakt med spilltestere, som kan hjelpe oss med å teste hvor godt spillene fungerer for funksjonshemmede, og hvordan de kan tilpasses best mulig for målgruppen.

Skrevet av: Magne Lunde - 21.09.2005

Har du lyst til å teste  mange av de nyeste dataspillene på markedet? MediaLT ønsker å komme i kontakt med funksjonshemmede, som kan tenke seg å teste dataspill. Som lønn for arbeidet vil spilltesterne få spillene gratis.

Spilltestene vil bli lagt ut på den nordiske nettsiden om dataspill og underholdning for funsjonshemmede: www.spillehula.no. Spilltestene vil derfor gi verdifulle innspill til andre funksjonshemmede, foresatte og fagfolk om  hvordan spillene kan tilpasses for at funksjonshemmede kan bruke dem. Dessuten vil vi gjennom spilltestene samle erfaringer som kan videreformidles til utviklerne av spillene.

To av de store multinasjonale selskapene på området har sagt ja til å gi oss sine spill gratis, og vi er takknemlige for den positive innstillingen Microsoft og Elevtronic Arts har vist i denne saken. Kontaktene med disse store selskapene vil også være verdifull, når tilbakemeldinger skal gis til spillutviklerne.

Spilltesterne vil få tilsendt testkriterier som skal brukes i forbindelse med gjennomføringen av testene. Disse testkriteriene vil hjelpe testerne til å få sjekket de mest vesentlige faktorene i forhold til tilgjengelighet for funksjonshemmede, og sikre at testene blir gjennomført på en mest mulig lik måte. Spilltestene er en del av prosjektet Underholdende programvare for mennesker med sammensatte lærevansker (UPS-prosjektet).

Hvis du ønsker å bli en spilltester, kan du enten ringe 21 53 80 10 eller sende en e-post til info@medialt.no.

Nyhetsarkiv