Vil du hjelpe Østfold fylkeskommune med å teste Facebook og Origosider?

Bruken av sosiale medier som Facebook, Twitter, blogger og lignende vokser stadig. Men bruken er ikke like enkel for alle. Hvilke utfordringer møter nettbrukere som for eksempel har problemer med synet, bevegelser, koordinering eller annet?

Skrevet av: Morten Tollefsen - 24.01.2011

Østfold fylkeskommune deltar i forskningsprosjektet Nettborger, som skal jobbe med hvordan sosiale medier kan utformes slik at de lettere kan brukes av alle.

Det er valgt ut to nettsteder, facebookprofilen til Elev- og lærlingombudet i Østfold samt nettsider for karriereveiledning. Det siste er et nytt nettsted, som er under utvikling og skal være ferdig før jul. Nettstedet bygges opp via Origo, som blant annet benyttes av mange aviser til å lage egne brukersider, som "Mitt FB", "Sarpeliv", "Ditt Halden"osv.

Er du en ung nettbruker, og er svaksynt, blind eller har problemer med bevegelser, koordinering eller annet? Da vil vi gjerne ha deg med i prosjektets referansegruppe.

Å være i referansegruppen betyr at du gir oss tilbakemelding på hvordan du opplever å bruke sosiale medier generelt, og tester de to pilotnettstedene spesielt.

Gjennom å delta i referansegruppen får du en unik mulighet til å være med å bidra i å utvikle facebook og Origo til å bli best mulig tilgjengelig for alle nettbrukere.

Vil du være med? Send en epost til kristin.josefsen@ostfoldfk.no eller ring på telefon 69 11 74 14, Østfold fylkeskommune.

Mer informasjon kan du lese på sidene til Nettborger-prosjektet.

Nyhetsarkiv