Vil du ha kart du kan kjenne på og høre for ditt nærområde?

Hvis du er synshemmet og trenger et lokalkart (f. eks rundt der du bor) vil vi gjerne høre fra deg. Vi vil gjerne også ha forslag til kart over nyttige fellesområder.

Skrevet av: Morten Tollefsen - 25.01.2011

Prosjektet Nærområdet under fingrene [NUFinger] er nylig startet av MediaLT og Norges Blindeforbund for å gjøre det mulig å lage lokale kart.

Norges Blindeforbund gjennomførte i perioden 01.01.2005-31.12.2006 arbeidet med utviklingen av et taktilt verdensatlas i samarbeid med MediaLT. Taktilt betyr at du kan kjenne på kartene. I verdensatlaset kan du kjenne byer, elver, landegrenser, havområder osv. Kartene legges på en plate, The Talking Tactile Tablet [TTT], som kobles til en PC. Legger du f. eks fingeren på en by, sier PCen hva den heter. Det er også mulig å måle avstanden mellom to punkter på kartet, og få opplest annen informasjon som er lagt inn i kartsystemet. Verdensatlaset og platen kan kjøpes fra MediaLT. Ta gjene kontakt dersom du vil ha hjelpemiddelnummer og/eller ønsker annen informasjon. Du kan også lese mer om atlaset på:

http://www.medialt.no/product/diverse-hjelpemidler/taktilt-verdensatlas/11/11002.aspx

Den største fordelen med et slikt system er at kartene kan bli langt mer forståelige og detaljerte enn tradisjonelle, taktile kart. Nå trenger vi din hjelp til å finne ut hvordan kartene kan bli så bra som mulig, og vi vil gjerne ha hjelp for å finne ut hvilke områder vi skal velge ut. I prosjektet skal vi forsøke å finne teknikker som gjør at kartene kan produseres raskt og uten alt for store kostnader. Vi håper du vil svare på spørsmålene under, og sende svaret til info@medialt.no. Vi vil gjerne ha svarene så snart som mulig.

Spørsmål om utforming av kart for synshemmede

1. Hvilke nærområder hadde det vært nyttig for deg å ha et talende taktilt kart over (f. eks boligstrøket, parken, området rundt barnehagen eller skolen, ...)?

2. Har du forslag til fellesområder det kan lages taktile kart over, og som du tror mange synshemmede kan ha nytte av (f. eks en stasjon, en hovedgate, et torg, et turområde, Norges blindeforbunds eiendommer, ...)?

3. Hva synes du bør markeres taktilt på et kart over ditt nærområde (f. eks hus, trapper, butikker, plener, gjerder, stolper, fotgjengeroverganger, ...)? Ta kun med det som er aktuelt for det området du foreslår (hva som bør med vil naturligvis avhenge av hva kartet skal vise).

4. Hva synes du bør markeres taktilt på et kart over et fellesområde (hus, butikker, trapper, plener, gjerder, stolper, dører, fotgjengeroverganger, ...)? Ta kun med det som er aktuelt for det området du foreslår (hva som bør med vil naturligvis avhenge av hva kartet skal vise).

5. Hva slags informasjon synes du det er viktig at talen kan fortelle deg på et kart over nær/felles-område (f. eks husnummer, fargen på hus, navnet på butikken/restauranten, størrelsen på plenen, ...)? Hvis du synes noen typer informasjon er viktig for området der du bor, og andre typer informasjon er viktig for kart som skal brukes av mange er det fint om du skriver det!

Takk for hjelpen!

Nyhetsarkiv