Viderefører satsingen på taleteknologi med to nye prosjekter

MediaLT har nå startet opp to nye forprosjekter: Barnestemme og Lydstyring. Som navnene tilsier, vil prosjektene se på mulighetene for utvikling av henholdsvis en norsk syntetisk barnestemme og styring av PC ved hjelp av lyd!

Skrevet av: - 25.03.2010

MediaLT har lenge arbeidet med å utvikle og fremme norsk taleteknologi, blant annet i NFR-prosjektene STEmmestyrt INTeraksjon (STEMINT) og Stemmestyring i MUltimodal DIalog (SMUDI). MediaLT har også etablert en mer kommersiell skandinavisk satsing gjennom det svensk/norske samarbeidsprosjektet VOMOTE støttet av Innovasjon Norge og Tillvekstvärket. I VOMOTE utvikles det en kommandobasert løsning for talestyring av PC. Vi ønsker nå å se på hvordan kunnskapen som er opparbeidet kan utnyttes og komme andre brukergrupper til gode.

Uten ord

Prosjektet Lydstyring retter seg mot personer som har vanskeligheter med å benytte PC, men hvor talestyring kommer til kort; for eksempel fordi de ikke kan uttale ord så systematisk eller tydelig at et talestyrt system kan oppfatte dem. Prosjektet vil derfor se på mulighetene for å produsere et lydbasert styringssystem for PC (lydstyring).

En stemme til barn uten stemme

I Barnestemme prosjektet vil vi undersøke hva som skal til for å lage en norsk syntetisk barnestemme. Syntetisk tale brukes blant annet av personer med nedsatt taleevne som et hjelpemiddel for å snakke. Det har imidlertid vært manglende fokus på utvikling av barnestemmer, også internasjonalt. Grunnen til dette er antakelig at det er mye mer komplisert å lage en barnestemme enn en voksenstemme.

Dette er to spennende prosjekter! Du finner mer informasjon på prosjektenes nettsider:

Nyhetsarkiv