Vellykkket kurs i universell teknologi

Norges første kurs i Universell teknologi er nå avsluttet med godt resultat og svært fornøyde kursdeltakere.

Skrevet av: Magne Lunde - 19.06.2009

Elin Strandmyr fra MERIDIAN MEDIA var en av i alt 11 deltakere på det første kurset. - Jeg har hatt stort utbytte av kurset, og det har åpnet opp en helt ny verden av kunnskap for meg, framhever Elin.

Kurset Universell teknologi er en del av prosjektet Modul i IKT og tilgjengelighet (MIKT-prosjektet), der ambisjonen er å etablere modulen som et fast kurstilbud i Norge. neste kurs starter i september med påmeldingsfrist 30. juni.

Sertifiseringssystem

I samarbeid med Norsk Test/Datakortet har MediaLT utviklet et sertifiseringssystem for kurset. Den 18. juni gikk de første kursdeltakerne opp til den avsluttende testen og med godt resultat.

[Bilde: Kursdeltakere i gang med test i MIKT]

Overgikk mine forventninger 

Elin Strandmyr har jobbet som webdesigner i ti år, og kom først i kontakt med fagfeltet da hun i fjor fikk i oppgave å være med å utvikle nettversjonen av magasinet Selvsagt. - Jeg synes fagfeltet var veldig spennende, og da jeg så invitasjonen til kurset i Universell teknologi så jeg muligheten til å sette meg inn i dette fagfeltet. kurset overgikk mine forventninger, og har gitt meg innsikt i helt nye problemstillinger og gitt meg en breddekompetanse som har utvidet min horisont.

[Bilde: Elin Strandmyr i gang med test]

Mye glede

Elin ser at hun vil få mye glede av denne fagkompetansen i forbindelse med sitt arbeid som webdesigner. - manglende tilgjengelighet til nettet er en helt unødvendig barriere.  Jeg vil nå bruke kompetansen jeg har fått til å designe nettsider på en måte som sikrer god tilgjengelighet for alle, framholder hun.

Valgfri prosjektoppgave

Før deltakerne gikk opp til testen måtte de ha levert en prosjektoppgave. Oppgavene i det første kurset var ganske ulike, noe som viser hvor stort fagfeltet universell utforming innen IKT faktisk er. Deltakerne hadde helt ulike forkunnskaper, interesser og faglig bakgrunn. Valg av prosjektoppgaver viser dette med all tydelighet: Silverlight og tilgjengelighetsfunksjonalitet, case study av en synshemmet bruker som benyttet et kommunalt søknadsskjema, gjøre et eksisterende nettsted universelt utformet, bearbeiding og presentasjon av lettlest tekst, sammenlikning av søkesystemer, utvikling av en nettbasert timeregistreringsløsning, ... - Det å rette oppgavene var interessant og lærerikt, sier Morten Tollefsen (prosjektlederen i MIKT), og legger til:

"Jeg er overrasket over bredden. Flere av oppgavene viser at kurset har vært nyttig, men også at elevene har tatt prosjektarbeidet på alvår. Så og si alle har valgt oppgaver de har nytte av i jobben sin. Det er jeg glad for, og jeg er overbevist om at dette har vært en stor fordel!" Målet i kurset Universell IKT er at elevene skal få praktisk forståelse av hva universell utforming og tilgjengelighet er, og prosjektarbeidet har helt opplagt vært nyttig for å nå dette målet.

Nyhetsarkiv