Vellykket reise til Bhutan

En avtale om et opplæringsprosjekt i Bhutan er nå signert med bhutanske myndigheter. Et hovedprosjekt planlegges startet opp våren 2006.

Skrevet av: Magne Lunde - 08.06.2005

Bhutanske myndigheter var svært positive til MediaLTs planlagte bistandsprosjekt i landet, da Magne Lunde i sammen med Einar Kippenes besøkte Bhutan i perioden 10 - 25 mai. Allerede under første dagen av besøket signerte undervisningsdepartementet en intensjonsavtale om et hovedprosjekt.

Reisen til Bhutan var del av et forprosjekt som MediaLT gjennomfører i samarbeid med Normisjon. Forprosjektet er støttet av Norad. I kjølevannet av besøket i Bhutan jobbes det nå med en søknad om et hovedprosjekt, som er tenkt startet opp i 2006.

Tidligere misjonær i Bhutan Einar Kippenes nyter stor anerkjennelse i alle lag av det bhutanske samfunnet for arbeidet han har gjort i forhold til å bygge opp en blindeskole i landet. Denne skolen ble i 1987 tatt over av bhutanske myndigheter, og heter i dag National institute for the disabled (NID). Under besøket var det enighet om å bygge opp et datasenter for synshemmede ved skolen.

Døråpner

Bilde: Kongens onkel, einar Kippenes og Magne Lunde Med sin bakgrunn som rektor for blindeskolen var Einar Kippenes en døråpner inn til alle lag av samfunnet: Alt fra kongefamilien til landsbybefolkningen. Dette ga oss et bilde av et samfunn der tradisjon og kultur står veldig sterkt, men der også den internasjonale påvirkningen nå setter de tradisjonelle verdiene under et stadig sterkere press.

Rollemodeller

Bilde: Sanga prøver bærbar PC med datatekniske hjelpemidler. To av Einars tidligere elever har blitt rollemodeller for synshemmede i samfunnet: Sanga og Kuenga. Sanga var landets første fysioterapeut, og leder nå hele det fysioterapeutiske arbeidet i landet. Kuenga er lærer ved NID, og er den eneste blinde i landet som for alvor har begynt å ta i bruk PC med datatekniske hjelpemidler.

To-stegsstrategi

I prosjektet legges det opp til en to-stegsstrategi. Noe lærerne ved blindeskolen og bhutanske myndigheter ga sin fulle tilslutning til. Hovedprosjektet vil derfor bli innledet ved at MediaLT utdanner fem ressurspersoner fra Bhutan. Tre av disse vil være synshemmede. Når disse ressurspersonene er ferdig utdannet, vil et datasenter og en IT-opplæring bli bygd opp rundt disse personene. Ressurspersonene vil selv delta aktivt i både oppbyggingen av opplæringen og datasewnteret, og vil også fra første stund ha hovedansvaret for gjennomføringen av opplæringen. MediaLT vil veilede og gi råd i oppbyggingsprosessen.

Nyhetsarkiv