Velge et gratis publiseringsystem med god tilgjengelighet

MediaLT har fått spørsmål fra en kunde om valg av en gratis CMS løsning med god tilgjengelighet. Selv om vi har jobbet med åpen kildekode (faktisk også CMS) i tidligere prosjekter har vi mer kompetanse om kommersielle publiseringsløsninger som SharePoint, Epi server etc. Jeg gjorde derfor et lite søk på noen av de mest utbredte alternativene.

Skrevet av: Morten Tollefsen - 14.02.2012

Det å velge en tilgjengelig CMS løsning er ikke helt trivielt. Alle større systemer kan tilpasses, men likevel er det forskjeller i rammeverk og hvor mye fokus tilgjengelighet har i utviklingsprosessen. Jeg har ikke gått veldig dypt, og er noe under feil er jeg veldig takknemlig dersom du sender meg en epost. Nyttig tilleggsinfo er selvsagt også supert!

Jeg har tatt utgangspunkt i følgende artikkel og jobbet meg litt videre derfra: About CMS Accessibility. I denne artikkelen beskrives tilgjengelighet i WordPress, Drupal, Joomla,og Posterous.

WordPress

Denne skal være relativt tilgjengelig, men det er naturligvis opp til de som lager maler hvor tilgjengelig innholdet blir. Det finnes en rekke plugins for å bedre tilgjengeligheten. De som har med tilgjengelighet å gjøre ser ut til å være:

WP YouTube Lyte: Ser ut som YouTube, men bruker ikke Flash.

EsAudioPlayer: Tilgjengelig lydavspiller (MP3) som virker på mange platformer.

Accessible External Text Links: Gjør eksterne tekstlenker mer tilgjengelige.

Accessible Tag Cloud: Tilgjengelig alternativ til standard "tag cloud".

iWebReader: Innebytgget tale.

ATbar: Tilgjengelighetsverktøylinje som kan legges til i brukerens nettleser eller bygges inn på en nettside.

Accessibility Language: Legger til merking av språk vha. TinyMCE (web-basert teksteditor).

Accessibility Access Keys: Lar admin håndtere hurtigtaster på tvers av nettstedet.

MCE Accessible Language Change: Knapper for endring av språk i WordPress editoren.HumansNotBots - Easy, Accessible "email Cloaker: epost at adresse dot com" endres til epost@adresse.com dersom Javascript er aktivert.

Easy Reader: Åpner en versjon av blogg poster som er enklere å lese.

Long Description: Legger til longdesc i posten (body) dersom en beskrivelse er laget.

Accessibility Helper: Rapportering av evt. tilgjengelighetsproblemer.

Bold To Strong: Konverterer html b-tag'er til strong.

Access Keys for WP Navigation Menus: Legger til hurtigtaster i WordPress menyer.

MakeMeAccessible: Legger til funksjoner for å få nettstedet mer tilgjengelig.

My Read More: Erstatter "Les mer" med noen ord fra tittelen på et innlegg slik at alle lenker blir unike.

Font Controller: Endring av tekststørrelse.

Logical Captcha: En captcha som benytter logikk i steden for grafikk.

Remove Title Attributes: Fjerner unødvendige title-tag'er.

Amazon Machine Tags: Sjekker for tag'er og plasserer info om produkter i sidetekst eller i en blogg-artikkel.

Social Dropdown: Viser ulike bokmerker for sosiale medier uten å lage forstyrrelser for hjelpemidler.

Odiogo Listen Button: Lage podcast (lydversjoner) av blogg innlegg.

Access Keys: Legger til hurtigtaster for å gjøre nettstedet mer tilgjengelig.

Som nevnt innledningsvis er det opp til designere å lage maler/temaer med god tilgjengelighet. Når det kommer til stykke ser det ikke ut til at tilgjengelighet er en selvfølge, og at det faktisk kan være ganske vrient å finne gode temaer: Accessible WordPress Themes?

Drupal

Det finnes mye informasjon om Drupal og tilgjengelighet. I en egen veiledning beskrives:

  • Typiske tilgjengelighetsproblemer og hvordan disse unngås
  • Verktøy for å håndtere brukergenerert innhold
  • Hvilke Drupal moduler og tredjeparts verktøy som kan hjelpe

Det finnes over 5000 moduler til Drupal, og i prinsippet kan CMSen brukes til å lage nesten hva som helst. Innholdet kan lagres i ulike databaser. For meg virker det som om Drupal har en bevisst strategi mht. tilgjengelighet, også mer avansert funksjonalitet som WAI-ARIA. Dette gjennomgås i en podcast om Drupal 7 fra oktober 2011. Gjeldene Drupal versjon er 7.12, så innholdet i Podcast'en burde være aktuelt.

Noen aktuelle lenker fra drupal.org:

Joomla

Joomla har et "Accessibility Statement" som sier at det er opp til utviklere å lage tilgjengelige nettsteder. Det skal i første omgang fokuseres på tilgjengelighet til publisert innhold (mao. ikke selve publiseringssystemet). Det står at det er en del kjente problemer, og at det vil kreve for mye å gjøre publiseringssystemet tilgjengelig. Dette kan evt. skje i versjon 2.x.

Posterous

Av de fire CMS løsningene er det absolutt minst informasjon om tilgjengelighet for Posterous. Dette er muligens en god nok grunn til ikke å gå videre med denne dersom du ønsker god tilgjengelighet uten å måtte gjøre alt for mye koding selv.

Nyhetsarkiv