Variert og spennende program på Unitech 2010

Programmet er lagt ut, og det er klart for påmelding!

Skrevet av: Morten Tollefsen - 26.04.2010

Unitech2010 avholdes i Oslo, 19. og 20. mai.

Keynotes

Konferansen har to inviterte hovedtalere.

Jonathan Hassell fra BBC har gitt åpningsforedraget tittelen: "Web Accessibility Preferences Aren't for Sissies: Inclusion and Personalisation Approaches to Usability for All".

Kai A. Olsen avrunder konferansen med foredraget: "Two cases of bad Web usability: banking and employee self service".

Stor variasjon

Programmet finner du på unitech2010.org

Temaer: politikk, retningslinjer, maskin- og programvare, web og mye mer! Her bør det være nyttige og spennende foredrag for alle som interesserer seg for universell utforming og IKT for funksjonshemmede!

Påmelding

Det koster kr. 1000 å delta på konferansen. Deltakeravgiften dekker tilgang til alle foredrag, bok og lunsj begge dager. I tillegg arrangeres det en middag onsdag 19. mai som koster kr. 1000 i tillegg.

Meld deg på her

Alternativt kan du melde deg på til:

Magne Lunde
magne@medialt.no
Tlf: 91 79 00 78

Nyhetsarkiv