Vant enda et anbud: Evaluering av innloggingstjenesten FEIDE

FEIDE er utdanningssektorens innloggingstjeneste, og står for felles elektronisk identitet. Vi i MediaLT ble valgt som den mest kompetente leverandøren til å vurdere hvor godt påloggingstjenesten tilfredstiller kravene til universell utforming.

Skrevet av: Magne Lunde - 23.10.2012

Skjermbilde av innloggingen til Feide

FEIDE administreres av Senter for IKT i utdanningen (IKTsenteret). Påloggingstjenesten er Kunnskapsdepartementets valgte løsning for sikker identifisering i utdanningssektoren. Planen er at alle i skole-Norge skal ha fått tilbud om en FEIDE-identitet fra sin skoleeier innen utgangen av 2012.

Beste praksis

I tillegg til at vi i MediaLT skal vurdere selve påloggingstjenesten,  skal vi undersøke hvordan et utvalg tjenester presenterer FEIDE som  innloggingsalternativ. Med bakgrunn i disse vurderingene skal vi si noe om hva som bør være beste praksis på området. Til slutt skal vi også gjennomføre brukertesting av tjenesten.

Anerkjennelse

Vi ser det som en annerkjenelse av vår kompetanse på området at IKTsenteret valgte oss. For oss er det veldig tilfredsstillende å jobbe med et miljø som IKTsenteret, der det er fokus på universell utforming og at tjenestene skal ha så god brukervennlighet som mulig for flest mulig.

Nyhetsarkiv