Utfordringer og hjelpemidler for PC-brukere med Parkinson

Bruk av standard maskin- og programvare kan være problematisk for PC-brukere med Parkinson. Kompetansen om egnede tilpasninger og hjelpemidler er manglende for denne brukergruppen. Et samarbeid mellom blandt annet MediaLT og Parkinsonforbundet er nå på plass i forprosjektet PIKT (Parkinsons IKT-utfordringer), med mål om å finne frem til hensiktsmessige hjelpemidler for PC-brukere med Parkinson.

Skrevet av: - 13.03.2008

I dag er personer med Parkinson vant til å bruke datamaskin og annen teknologi. PCen er et viktig redskap for de fleste, også for mennesker med Parkinson. Spesielt viktig vurderes opprettholdelse av sosialt kontaktnett i en situasjon der man ofte ikke har samme mobilitet og energinivå som tidligere. I tillegg er bruk av PC som regel nødvendig for å kunne forbli yrkesaktiv (ca.15-20 % med diagnosen er i yrkesaktiv alder). Men mange med Parkinson har problemer og smerter ved å bruke bl.a. standard tastatur og mus.

Det finnes i dag en del programvare, innstillinger og hjelpemidler som kan lette bruken av PC. Riktig tilpasning kan gjøre bruken av PC enklere, mindre smertefull, mindre slitsom og mer effektiv. Men det mangler kunnskap om mulige hjelpemidler, og om hva som passer best når, og på hvilken måte.

Samarbeid

Gjennom fokusgruppeintervjuer i forprosjektet STEMINT, der nytten av stemmestyrte grensesnitt ble vurdert, fikk MediaLT en kontaktflate inn mot Parkinsonmiljøet. Siden den gang har det i samarbeid blitt arbeidet jevnt på temaet, både i Parkinsonforbundet, HiO og MediaLT. Blandt annet utformet MediaLT et notat om Parkinson og bruk av datamaskin.

Nå har MediaLT fått igang forprosjektet Parkinsons IKT-utfordringer (PIKT-prosjektet), med støtte fra Norges Forskningsråd/IT Funk. I prosjektet deltar flere aktører på fagfeltet, som Parkinsonforbundet, HiO, Nasjonalt senter for bevegelsesforstyrrelser, Senter for IKT-hjelpemidler (SIKTE), Normedia og brukerrepresentanter.

Sammensatte utfordringer

Typiske problemer for en person med diagnosen Parkinson er skjelving, muskelstivhet og smerter, reduserte og langsomme bevegelser, balanseproblemer, koordinasjonsproblemer og klossethet, demensrelaterte symptomer, svak stemme, synsforstyrrelser og manglende overskudd. Graden og sammensetningen av disse typiske utfordringene varierer fra person til person. Dette gjør at det som hjelper én PC-bruker med Parkinson ikke nødvendigvis passer for en annen.

Målsetning

Det er et stort behov for å dokumentere hvordan eksisterende teknologi best kan tilpasses PC-brukere med Parkinson. Vi ønsker at man raskt skal kunne finne frem til hvilke løsninger som fungerer bra for hver enkeltperson - på basis av hva slags utfordringer denne personen har.

I tillegg er det et klart mål å avdekke eventuelle hindringer for målgruppen i forhold til å bruke PC. Er de hjelpemidlene og tilpasningene som finnes nok til at bruken av PC blir hensiktsmessig? Trengs det forbedringer, eller kanskje helt nye løsninger?

Vi trenger dine erfaringer!

For å kunne nå målene i prosjektet, er vi helt avhengige av deltakelse fra målgruppen! Det lages nå en spørreundersøkelse, som vil kartlegge verdifulle erfaringer blandt PC-brukere med Parkinson. I tillegg er et testmiljø under utarbeidelse, der ulike hjelpemidler og tilpasninger skal testes i praksis.

Hvis du kunne tenke deg å

  • Dele dine erfaringer omkring Parkinson og PC-bruk
  • Svare på spørreundersøkelse om dine erfaringer med Hjelpemiddelsentralen, hjelpemidler og PC
  • Være med å teste en rekke ulike alternative tilpasninger til PC - der målet er at du skal finne frem til de som best letter dine utfordringer!
vil vi veldig gjerne at du tar kontakt med oss!

Nyhetsarkiv