Universell utforming: tema i en ny kampanje fra SHDIR

4 filmer viser hvordan mennesker med ulike forutsetninger gjennomfører en kort reise. I tillegg finnes det en del eksempler på universell utforming på nettstedet. MediaLT har synstolket filmene, gjennomført brukertester, laget en HTML-versjon og i tillegg har vi fungert som rådgivere.

Skrevet av: Morten Tollefsen - 24.05.2007

Kampanjen finner du på: http://kampanje2.wox.no/ddb/shdir/ingenhindring/

SHDIRs kampanje-nettsted er et initiativ for å sette fokus på et viktig tema! Produkter og tjenester som kan brukes av flest mulig er noe vi alle tjener på i lengden. Jeg pleier ofte å si at: "Universell utforming er viktig, riktig og enkelt. " Forhåpentligvis vil kampanjen føre til at nettopp dette er noe mange flere vil bli enige med meg i!

DDB Oslo, som har utviklet kampanjen, ønsket å designe kampanjen i Flash. Jeg synes dette hørtes ut som en spennende utfordring. Målet var at Flash-versjonen skulle kunne brukes av mennesker med helt ulike forutsetninger og behov, for eksempel blinde som bruker syntetisk tale og punktskrift (blindeskrift). Tidligere har MediaLT blant annet laget en tilgjengelig Flash demonstrator/spill for unge med store funksjonshemninger, dvs. for de som ikke kan bruke andre spill: http://heipiplerke.medialt.no/

MediaLT ble engasjert for å være med som rådgiver og gjennomføre brukertesting. Flash versjonen har blitt en av de mest tilgjengelige jeg vet om på norsk. Likevel er det vanskelig for noen med Flash, både pga. tekniske hjelpemidler og fordi brukerne ikke vet hvordan hjelpemidlene kan benyttes for å presentere Flash.

Vi ble derfor bedt om å lage en HTML-versjon av Flash-sidene. HTML-versjonen er i utgangspunktet en "oversettelse" av den helt grafiske Flash-versjonen. Dette er ikke 100% optimalt rent teknisk, men HTML sidene har blitt brukbare for veldig, veldig mange; "Det er jeg sikker på!"

For meg som ekspert på nettsider og tilgjengelighet er det spesielt to ting som er spennende med kampanje-web'en:

  1. HTML kan godt brukes til slike kampanjer. Svært god tilgjengelighet er ikke til hinder for at designerne får det som di vil!
  2. Det er utfordrende, men langt på vei mulig å lage Flash som kan sies å være tilgjengelig. Likevel er det nok riktig å si at Flash ikke bør være første-valget når man vil designe nettsteder med maksimal tilgjengelighet.

Artig med et slikt nettsted! Vi synes det har blitt et fint resultat, selv om MediaLT ikke fikk det helt som vi ønsket på alle punkter.

Nyhetsarkiv