Universell utforming, sten for sten

Universell utforming må bygges sten for sten, nettside for nettside. SpareBank1 og MediaLT er derfor enig om å gi samarbeidet den langsiktigheten det trenger, og gevinsten der fram er klar: Brukervennlige løsninger og sparte kostnader.

Skrevet av: Magne Lunde - 22.04.2015

Lasse Horgen

Høsten 2012 innledet SpareBank1 arbeidet med å gjøre sine nettjenester universelt utformet. En ekspertevaluering fra MediaLT ga en tilstandsrapport på hvor SpareBank1 sto i forhold til universell utforming, og staket ut veien videre

- Vi forsto at dersom vi skulle lykkes, måtte universell utforming forankres i alle deler av organisasjonen, og minst like viktig: Det måtte være med helt fra starten av hos alle. Fra øverste hold hos oss ble det derfor nedfelt målsetninger og retningslinjer i forhold til å gjøre våre nettløsninger universelt utformet, og det skulle innarbeides i hele organisasjonen, forteller teamleader/seniorutvikler i SpareBank1 Lasse Guttormsen Horgen. 

Modningsprosess

Etter Horgens mening har det vært helt nødvendig med en modningsprosess for å få dette til. - MediaLT har vært profesjonelle nok til å være tålmodige og gi oss den tiden vi trenger. Det har vært en stor styrke for prosessen, framholder Horgen.

Aha-opplevelse for kursdeltakerne

En viktig del av modningsprosessen har vært en bevisst satsing på kompetanseheving. I samarbeid med MediaLT har de fleste som arbeider med nettløsningene til SpareBank1 blitt kurset i universell utforming av nettsider (også innleide konsulenter). – Flere hos MediaLT er selv funksjonshemmet. Kombinasjonen av at de har kompetansen og bruker hjelpemidlene daglig, gjør foredragene ekstra lærerike og interessante. Det gir en aha-opplevelse, som gjør at de som har vært på kurs får en helt ny motivasjon og forståelse av hva universell utforming handler om. I vårt arbeid har derfor kursene vært helt avgjørende og veldig nyttige, sier Horgen.

Vet hva de snakker om

Høy kompetanse kombinert med daglig bruk av hjelpemidler gjør etter Horgens oppfatning MediaLT unike som samarbeidspartner. – De vet virkelig hva de snakker om, og er i stand til å finne de kreative og gode løsningene. Vi kjenner ikke til noen andre som har en tilsvarende spisskompetanse. For oss betyr det mye, fordi vi er opptatt av å finne de brukervennlige løsningene, og det krever noe mer enn at man kjenner standarder og retningslinjer, understreker Horgen.

Merkostnad på 20 prosent

SpareBank1 har regnet på kostnadene ved å unnlate å ta med universell utforming fra starten av i utviklingsarbeidet. Det gir en merkostnad på 20 prosent. – Økonomisk sett er det derfor også gode argumenter for å ta med universell utforming helt fra starten av. For oss er i alle fall regnestykket enkelt, poengterer Horgen.

Prioriterer nye nettsider

I samarbeid med MediaLT skal nå alle nye nettsider hos SpareBank1 universelt utformes. – For eksisterende nettsider må vi legge lista litt lavere. De tilpasser vi så godt som mulig. Det skyldes at det vil være svært krevende å få de universelt utformet, og at de uansett snart skal utfases. Vi tar derfor tiden til hjelp og vil på denne måten til slutt få en helt universelt utformet løsning, sier Horgen.

Nyhetsarkiv