Universell utforming som prosess, virkemiddel og mål i utvikling av ny programvare

Norges Handikapforbund (NHF) har gjennomført et stort CRM-prosjekt. Universell utforming er et viktig prinsipp for NHF, og som resultat av prosjektet er det skrevet et notat/veileder.

Skrevet av: Morten Tollefsen - 21.01.2011

Universell utforming (UU) er et omfattende begrep, spesielt når begrepet benyttes slik det er tenkt: "brukervennlig for alle". UU er ikke et "produkt" eller noe som kan valideres vha. en maskin når et utviklingsprosjekt er ferdig. UU er et virkemiddel, noe som må være en del av hele prosessen, og som til slutt også skal være en del av målet.

Norges Handikapforbund har tatt initiativet til å lage en veileder/notat for å oppsummere erfaringene i et større utviklingsprosjekt, og IT Funk har støttet prosjektet.

NHF har laget et kundeoppfølgingssystem bygget på Microsoft Dynamics CRM. Notatet er imidlertid like egnet i andre prosjekter. Notatet tar for seg ulike faser i et utviklingsprosjekt fra ide til drift. Til slutt oppsummeres erfaringene med en sjekkliste.

Ta gjerne kontakt med meg dersom du har spørsmål ang. notatet.

Nyhetsarkiv