Universell utforming: Et verktøy for å tenke nytt

For Nordens største netthandelsaktør Komplett Group har universell utforming blitt et verktøy for å tenke nytt, og for å finne løsninger som er best mulig for flest mulig.

Skrevet av: Magne Lunde - 03.09.2015

Logo: KomplettGroup

Siden i vinter har Komplett Group og MediaLT samarbeidet om videreutviklingen av Komplett’s nettbutikker. Komplett Group ønsker at brukerne skal slippe å tenke på at de gjør endringer på nettstedet sitt. Ting skal bare fungere. Universell utforming har blitt til god hjelp for å få dette til. – For oss er universell utforming først og fremst en strategi for å utvikle et tilbud som er best mulig for flest mulig. Derfor er vi heller ikke så opptatt av å flagge videreutviklingen vi gjør. Det skal ikke brukerne behøve å tenke på. Det viktigste for dem er at nettsidene oppleves gode å bruke, og derfor er dette også viktigst for oss, framholder Nils Ronnie Aronsson.

Loven gir god drahjelp

Etter Aronssons mening gir de kravene som stilles i Diskriminerings- og Tilgjengelighetsloven god drahjelp i arbeidet. – Vi synes det er positivt at myndighetene stiller slike krav. Det setter standarden og bevisstgjør oss i forhold til hva som må til. Det har også hjulpet oss til å forstå at universell utforming er noe langt mer enn lovens krav. Det er en tankegang som gjør nettsidene våre bedre å bruke for alle, poengterer Aronsson.

Et verktøy for å tenke nytt

I dette lys har også universell utforming blitt et verktøy for å tenke nytt og finne de kreative løsningene. – På dette punktet har MediaLT vært en verdifull samarbeidspartner for oss. De har ikke bare kompetansen til å si oss hva loven krever, men også til å skape kreative prosesser. MediaLT har hjulpet oss til å forstå at de gode og kreative svarene på universell utforming skjer i samhandling med fagmiljøene hos oss, sier Aronsson.

Løsningsforslag tilpasset ulike fagmiljøer

Spesielt har det vært viktig for Komplett Group at MediaLT ikke bare påpeker feil. – For oss er det viktig å samarbeide med en partner som har dybdekompetanse om både teknologi og universell utforming. Det gjør at vi også får gode løsningsforslag, og det i et språk som er tilpasset de ulike fagmiljøene. Miksen MediaLT tilbyr mellom funksjonshemmede og ikke-funksjonshemmede eksperter bidrar også positivt til dette. Det sikrer oss relevant og målrettet ekspertise, avslutter Aronsson.

Nyhetsarkiv