Universell IKT, hva er en brukbar forståelse av begrepet?

Universell utforming er et fokusert begrep, og det er helt opplagt en fornuftig tanke at "mest mulig skal være tilgjengelig for flest mulig". Hva betyr dette i praksis innen IKT? Bidra gjerne med dine synspunkter!

Skrevet av: Morten Tollefsen - 19.06.2007

MediaLT administrerer et ressursnettverk innen universell utforming og IKT. Et punkt som står på dagsorden er hva universell utforming innen IKT betyr. Jeg har forsøkt å skrive noe om dette, et slags første innspill. Har du synspunkter, forslag til tillegg, kanskje du er helt uenig i det jeg skriver, ... Alle tilbakemeldinger mottas med takk.

Nyhetsarkiv