Unikt og banebrytende film-prosjekt

Hva er det mulig å gjøre i produksjonsprosessen av en film for å redusere behovet for synstolking i etterkant? I det banebrytende prosjektet "Film mellom ørene" vil MediaLT forsøke å besvare dette spørsmålet.

Skrevet av: Magne Lunde - 20.05.2009

I Lydtekst-prosjektet startet MediaLT arbeidet med å få etablert synstolking som en tjeneste i Norge, og høsten 2007 sto MediaLT bak Norges første film med synstolking:  tatt av kvinnen. Våren 2008 fulgte MediaLT opp med to nye filmer: SOS svartskjær og Lunsj.

Et skritt lengre

I forhold til synstolking ligger Norge langt bak land det er naturlig å sammenligne med, f. eks  England, USA og Sverige. Det ønsker MediaLT å gjøre noe med, og i samarbeid med Norges Blindeforbund arbeider vi for at alle nye, norske filmer i framtiden skal synstolkes. Samtidig har vi hatt en visjon/en målsetning om å ta tilrettelegging av film og TV for synshemmede enda et skritt  lengre. I vårt arbeid med synstolking har det gradvis vokst fram en tanke om at det må være mulig å gjøre mer i produksjonsprosessen av en film for å redusere behovet for synstolking i etterkant. Derfor tok vi i samarbeid med Norsk filmstudio og Norges Blindeforbund initiativet til det banebrytende prosjektet: Film mellom ørene, som skal forske på dette spørsmålet.

Sette Norge på kartet

IT Funk og Film & kino har nå innvilget støtte til prosjektet, som vil pågå ut dette året. Så langt vi kjenner til er dette et unikt prosjekt i verdenssammenheng, og prosjektet vil således bidra til å sette Norge på kartet i forhold til synstolking.

Halvparten av norske filmer

I tillegg til Norges Blindeforbund og Norsk filmstudio, deltar produsentforeningen, NRK radioteateret og Mediehøyskolen Gimlekollen i prosjektet. Norsk filmstudio utfører lydetterarbeid på over halvparten av alle norske spillefilmer pr. år, og vi tror det vil være mulig å gjøre en god del i lydetterarbeidet for å redusere behovet for synstolking i etterkant.

Nyhetsarkiv