Tynne klienter og hjelpemiddelteknologi

Mange funksjonshemmede sliter med teknologi for tynne klienter. MediaLT og flere andre partnere går nå sammen for å dokumentere hvor stort problemet er, sette opp et testmiljø og gjennomføre brukertester for å finne ut hvor moden hjelpemiddelteknologien er i tynnklient-miljøer.

Skrevet av: Morten Tollefsen - 11.06.2010

Prosjektet er støttet av: Helsedirektoratet, NAV (FARVE) og IT Funk.

Bakgrunn

"Antallet funksjonshemmede som står i jobb er redusert med 22 000 fra våren 2008 til våren 2009. Samtidig sier 70 000 funksjonshemmede – hver fjerde som i dag står uten jobb – at de ønsker å komme ut i arbeidslivet. Arbeidskraftundersøkelsen viser dessuten at til sammen 44 000 av alle ansatte med funksjonsnedsettelse ikke får tilrettelagt arbeidsplassen sin godt nok." [1]. Blant sterkt synshemmede er kun hver tredje i lønnet arbeid og nærmere 50 prosent er uføretrygdet. God opplæring i bruk av maskin- og programvare hjelper [3], men det eksisterer helt åpenbart også tekniske utfordringer det må tas tak i. En svært viktig utfordring er bruk av såkalte "tynne klienter" [4]. Bruk av tynne klienter har blant annet ført til at synshemmede i NAV og Oslo kommune har mistet jobber eller trenger assistanse til arbeid de i utgangspunktet skulle kunne mestre uten hjelp. Noe forenklet betyr tynn klient at programvare kjører på en server og klientutstyret fungerer som en terminal. Denne typen teknologi skaper også problemer for andre datatekniske hjelpemidler.

Mange sterkt synshemmede er avhengige av en skjermleser og/eller skjermforstørrer for å kunne benytte standard maskinvare. Denne typen hjelpemidler finnes ikke for alt tynnklient-utstyr [2]. Brukes PCer finnes skjermlesere og skjermforstørrere, men programvaren vil ikke kunne tolke det grafiske bildet som sendes fra serveren. For å få til dette må det gjøres spesielle konfigurasjoner på serveren, og det eksisterer minimal kompetanse om risiko og funksjonalitet for slike systemer. Andre hjelpemidler som kommuniserer direkte med programvare (f.eks. talegjenkjenning) vil heller ikke fungere i tynnklient-miljøer. Denne typen problemstillinger ønsker vi å se nærmere på i Tynn-prosjektet. Det vil bli laget en veileder for oppsett av hjelpemidler og tynne klienter, og vi skal sette opp et testmiljø der IKT-ansvarlige kan prøve ut teknologien.

Mål og milepæler

Prosjektets hovedmål:

Identifisere omfanget av problemet med tynne klienter for funksjonshemmede, samt foreslå og gjennomføre tiltak som kan forbedre situasjonen.

Dette hovedmålet er delt inn i følgende milepæler:

  1. Oppsett av prosjektsider på web.
  2. Undersøke hvor utbredt problemet med tynne klienter er.
  3. Identifisere tekniske problemer med eksisterende hjelpemiddelteknologi.
  4. Sette opp et testmiljø.
  5. Skrive en veileder med råd om oppsett av hjelpemiddelteknologi.

Prosjektpartnere

Interessen for Tynn-prosjektet har vært stor! Vi er absolutt interessert i kontakt med enda flere som kan bidra i prosjektet. Partnerne består nå av: MediaLT, SIKTE, Norges Blindeforbund, Huseby kompetansesenter, NAV, Høgskolen i Oslo, Microsoft/Abelia og IKT-Norge.

Prosjektgruppen finner du her.

Mer informasjon

Ta gjerne kontakt dersom du vil ha mer informasjon eller dersom du ønsker å tipse oss eller bidra i prosjektet!

Tynn-prosjektet finner du her.

Referanser

1: Anne M. Gøystdal, NTB
Færre funksjonshemmede i jobb (web, 25.03.2009),
http://www.forskning.no/artikler/2010/mars/245140

2: Accessibility and Terminal Server technology (web, 25.03.2009),
http://www.rnib.org.uk/professionals/softwareandtechnology/softwareaccesscentre/inaccessibleenvironments/Pages/terminal_servers.aspx?printmode=true

3: Magne Lunde
Dobbelt så mange synshemmede i arbeid (web, 06.04.2009),
http://www.medialt.no/news/dobbelt-saa-mange-synshemmede-i-arbeid/677.aspx

4: Kristin Skeide Fuglerud og Ivar Solheim
Synshemmedes IKT barrierer
Norsk regnesentral 2008, ISBN-13: 978-82-539-0526-6

Nyhetsarkiv