Trengs et internasjonalt ressursnettverk innen universell utforming og IKT?

MediaLT administrerer et norsk ressursnettverk innen universell utforming og IKT. Nå ønsker nettverket å sjekke interessen for et liknende internasjonalt initiativ.

Skrevet av: Magne Lunde - 19.09.2008

Ressursnettverket Universell IKT ble opprettet 1. juni 2007. Målet med nettverket er å stimulere til forskning og innovasjon på produkter og tjenester gjennom prosjektgruppemøter og seminarer. Det skal identifiseres viktige FoU områder, og fokuseres på norsk deltakelse i internasjonale prosjekter. Nettverket er åpent for alle som ønsker å delta.

Forskning innen universell utforming, spesielt innen IKT, er relativt nytt. Det er derfor viktig å definere sentrale utfordringer knyttet til fagfeltet. I Norge er det et begrenset antall miljøer som jobber med universell utforming og IKT. Det er viktig at disse miljøene samarbeider og utveksler erfaringer. Antakelig er det en liknende situasjon internasjonalt, og dette er bakgrunnen for at ressursnettverket nå ønsker å sjekke om det er mulig/ønskelig å etablere et internasjonalt nettverk.

Ta gjerne kontakt med oss dersom du ønsker å delta i et internasjonalt nettverk som fokuserer på universell utforming og IKT. Vi hører gjerne fra deg dersom du har ideer med hensyn til finansiering også.

Send gjerne denne henvendelsen til internasjonale kontakter.

Engelsk forespørsel finner du på MediaLTs engelske sider.

Nyhetsarkiv