Toppkarakter på masteroppgave i tilknytning til GPS-prosjektet

Under veiledning fra blant annet MediaLT har mastergradsstudent Joakim Bording skrevet en meget god masteroppgave om bruk av retningsbestemt lyd. En problemstilling som er sentral i GPS-prosjektet.

Skrevet av: Magne Lunde - 18.10.2012

Joakim Bording

Samarbeidet mellom student Joakim Bording ved Institutt for informatikk ved Universitetet i Oslo  og MediaLT ble innledet allerede høsten 2011. Et samarbeid som ble videreført i GPS-prosjektet, som støttes av Norges forskningsråd og ledes av MediaLT.

Retningsbestemt lyd

Temaet for masteroppgaven var bruk av retningsbestemt lyd, og hvordan retningsbestemt lyd kan brukes for å hjelpe synshemmede til å finne fram. I masterprosjektet ble en egenutviklet pilot testet sammen med synshemmede brukere, for å se hvor godt egnet denne teknologien er.

Prosjektoppgaven kan leses her.

Toppkarakter

Joakim fikk toppkarakteren A på sin masteroppgave. Vi takker Joakim for et meget godt samarbeid og gratulerer han med et meget godt gjennomført prosjekt!

Nyhetsarkiv