To statsråder på besøk hos MediaLT

Som et kvalitetsstempel på det arbeidet MediaLT utfører kontaktet regjeringen oss med et ønske om å komme til våre lokaler å offentliggjøre sin nye offensiv, der de krever universell utforming av IKT.

Skrevet av: Magne Lunde - 05.07.2007

[Bilde: Morten Tollefsen demonstrerer Orion Webbox for statsrådene]Onsdag den 4. juli avholdt de to statsrådene Heidi Grande Røys (Fornyings- og administrasjonsdepartementet) og Bjarne Håkon Hanssen (Arbeids- og Integreringsdepartementet) pressekonferanse i MediaLTs lokaler. På pressekonferansen offentligjorde de regjeringens nye mål når det gjelder universell utforming av IKT.

Målsetningen er at ingen lenger skal diskrimineres på IKT-området. All ny informasjons- og kommunikasjonsteknologi (IKT) rettet mot allmennheten skal fra 1. januar 2011 være universelt utformet. For eksisterende IKT gjelder kravet for første versjon etter denne fristen. Forslaget sendes nå på høring.

Statsrådene ønsket først å gjøre seg kjent med MediaLTs arbeid, og fikk derfor en omvisning før pressekonferansen startet. MediaLT oppfatter det som en stor anerkjennelse av det arbeidet som legges ned at statsrådene nettopp valgte MediaLT for å offentliggjøre den nye IKT-satsingen i forhold til funksjonshemmede.

Den 1. juni i år startet MediaLT ressursnettverket Universell IKT, som vil kunne ha mye å bidra med i forhold til regjeringens arbeid på dette feltet. På regjeringens nettsider kan du lese mer om det nye kravet som nå stilles til IKT i Norge.

Nyhetsarkiv