Tilrettelagte språkkurs i tysk og engelsk

Nå finnes tilrettelagte språkkurs med arbeidslivet som hoveddtema! Kursmateriellet er gratis og kan brukes av alle! MediaLT tilbyr også undervisning: både i bruk av kursmateriell og språkkurs der materiellet brukes i kombinasjon med lærer!

Skrevet av: Morten Tollefsen - 07.02.2006

I et internasjonalt arbeidsmarked er gode språkkunnskaper viktig. Som tilleggskompetanse til annen erfaring vil språk utvilsomt være en betydelig fordel, og nå er det laget språkkurs tilrettelagt for synshemmede! Dette er imidlertid et kurs alle kan bruke, og læremateriellet er helt gratis!

MediaLT har vært en av partnerne i EU-prosjektet Eurochance, og vi synes selv at disse kursene har blitt veldig nyttige! I tillegg til språkkursene er også den teknologiske platformen et eksempel på god tilgjengelighet og universell design.

Partnere og litt om prosjektet er beskrevet i artikkelen: Tilrettelagte språkkurs for synshemmede

Prosjektets hjemmeside: http://eurochance.brailcom.org/

Selvstudium, fjernundervisning eller klasserom

Erfaring tilsier at det kan være vanskelig å lære seg språk helt på egenhånd. Dette er imidlertid mulig siden alt læremateriell ligger på internett.

MediaLT kan tilby 3 løsninger for de som ønsker/trenger noe hjelp:

 1. Innføring i bruk av kursmateriell
 2. Fjernundervisning (1 undervisningsøkt pr. modul), evt. utvidede opplegg som går mer i dybden
 3. Klasserom (1 undervisningsøkt pr. modul), evt. utvidede opplegg som går mer i dybden

Undervisningen kan gjennomføres individuelt eller i grupper.

For de som ønsker å ta kun en modul er dette mulig. Ønsker man en bredere språkopplæring anbefaler vi at alle temaer gjennomgås (det er f.eks. fokusert på ulike grammatiske temaer i de ulike emnene).

Dette bør du kunne fra før

For å kunne bruke kursmateriellet må du kunne bruke internett. Videre er dette kurs med oppgaver, respons (riktig/galt svar), mange lydeksempler osv. MediaLT anbefaler derfor at alle som skal bruke kursene gis en introduksjon. Dette gjelder spesielt for de som bruker leselist og/eller kunstig tale.

Temaer

Kursene finnes for Tysk og Engelsk (norske oversettelser). I alt er det 15 temaer på middels nivå og 10 avanserte temaer.

På middels nivå finner du følgende temaer:

 • Kommunikasjon i telefon
 • Kontoradministrasjon
 • Bank og finans
 • Hotell
 • Turisme
 • Helse
 • Sport
 • Lov og rett
 • Sosial og omsorg
 • Kunst
 • EU terminologi
 • Jordbruk
 • IKT
 • Jobb søking
 • Catering

På avansert nivå finner du følgende temaer:

 • Jobb søking
 • Lydbehandling og telekommunikasjon
 • Programmering og nettverksadministrasjon
 • Fysioterapi og sykepleie
 • Helseinformatikk og helse konsultasjon
 • Reise og turisme
 • Bedriftsledelse
 • Økonomisk administrasjon
 • Telefonsalg og call senter
 • Europeiske institusjoner, lovgivning og prosjekter

Mer informasjon

Vil du ha mer informasjon om Eurochance-prosjektet, kursmateriell eller MediaTs tilbud kan du kontakte:

Morten Tollefsen
tlf: 21 53 80 14
morten@medialt.no

Nyhetsarkiv