Tilrettelagte språkkurs for synshemmede

Språk blir stadig viktigere i et internasjonalt arbeidsmarked. I EU-prosjektet Eurochance er målet å utvikle PC-baserte kurs for sterkt synshemmede, spesielt med tanke på de språkkunnskapene som trengs i arbeidslivet.

Skrevet av: Morten Tollefsen - 30.09.2005

[Bilde: flere av prosjektdeltakerne] I et stadig mer internasjonalt arbeidsmarked er språk viktig, og for blinde og sterkt svaksynte vil gode språkkunnskaper være nyttig tilleggskompetanse for å komme ut i arbeidslivet.

Hensikten med EU-prosjektet Eurochance er nettopp å gi synshemmede tilrettelagt språkopplæring, og nå begynner prosjektresultatene å bli tilgjengelige!

På det nest siste møtet i Gijon (Spania) ble de siste planene for prosjektet spikret. Etter en nokså omfattende testperiode er nå veldig mye på plass, og tidlig i 2006 vil de som ønsker det kunne teste alt som er laget!

Alt nå er det lagt ut demoer på prosjektets hjemmeside: http://eurochance.brailcom.org/.

Middels og avansert nivå

Kursene er laget med tanke på arbeidslivet. Det vil være norsk oversettelse (grammatikk, gloser og forklaringer/hjelp).

I løpet av første halvår 2006 vil 2 komplette kurs i engelsk og 2 i tysk være tilgjengelige på nettet og antakelig på CD. Svært mange i Norge kan nok engelsk til å starte med det middels vanskelige kurset. Flere av oss må vel friske opp gamle tyskkunnskaper for å ha utbytte av de tyske kursene?

Det middels avanserte Kurset består av minst 10 temaer, f.eks.: telefoni, kontor/administrasjon, bank/finans, hotell, turisme, helse, sport, lov og rett, sosiale tjenester og kunst. I hver modul gjennomgås gloser, grammatikk osv. Oppgavene løses ved å bruke PC, og du vil selv kunne sjekke om svarene er riktige eller ikke.

I det avanserte kurset er det også 10 moduler. Her vil temaene f.eks. være arbeidssøking. I det avanserte kurset vil fokus altså være nyttige temaer i tillegg til språkopplæringen.

Kursene vil kunne holdes som gruppeundervisning, men dette materiellet kan også studeres på egenhånd.

Partnere

Følgende partnere deltar i prosjektet: Brailcom, o.p.s., Eurovision, Ltd. Berufsförderungsinstitut Steiermark, The Faculty of Economics VSB-TU Ostrava, Lawton Language School S.L., MediaLT, Slovak Blind and Partially Sighted Union og Leabank Management Services.

MediaLTs viktigste arbeidsoppgave i prosjektet har vært knyttet til brukergrensesnitt. Dette har vært spennende og utfordrende. Systemet inneholder masse lyd (uttale av gloser, opplesing av tekster osv), og siden kursene skal kunne brukes av de som benytter tale på PCen har vi måttet eksperimentere/forske mye med brukergrensesnittet. Skjermlesere skravler gjerne en del, og noen ganger kan det nok bli litt forstyrrelser. Vi føler imidlertid at systemet er veldig bra! Noen må kanskje ha litt opplæring for å føle at de mestrer skjemaer etc. En vanlig nettleser, f.eks. Internet Explorer brukes for å studere kursene, så litt erfaring med bruk av internett er nødvendig. Vi i MediaLT håper at de fleste vil sitte igjen med følelsen av at: "Dette var virkelig et godt grensesnitt - og at kursene fungerer!".

Nyhetsarkiv