Tilgjengelighet til vitenskapelig informasjon for synshemmede

MediaLT er valgt ut som partner i et nytt EU-prosjekt: "ICT as a gateway to scientific education of blind people and people with visual disabilities". Målet i prosjektet er å gi synshemmede bedre tilgang til teknisk/vitenskapelig informasjon, f.eks. kjemiske molekylstrukturer og kjemiske reaksjoner.

Skrevet av: Magne Lunde - 24.10.2006

Et nytt EU prosjekt fokuserer på et av de aller mest kompliserte fagfeltene for synshemmede: kjemiske molekylstrukturer og kjemiske reaksjoner. MediaLT er partner i prosjektet, og vår rolle vil primært være brukergrensesnitt og brukertesting.

Det er vanskelig for synshemmede å ta videregående og høyere utdannelse i fysikk, kjemi og andre tekniske fag. En viktig grunn til dette er at læremateriell baseres på grafiske fremstillinger. I prosjektet "ICT as a gateway to scientific education of blind people and people with visual disabilities" skal det utvikles et programvarebasert rammeverk for å tilgjengeliggjøre slik informasjon for blinde og sterkt svaksynte. Det vil bli lagt spesiell vekt på kjemi, nærmere bestemt presentasjoner av kjemiske molekyler og reaksjoner. Programvare og metoder som utvikles i prosjektet vil imidlertid sannsynligvis også kunne brukes for å gjøre annen teknisk informasjon tilgjengelig.

All programvare, metodikk og resultater fra prosjektet skal gjøres fritt tilgjengelig.

I tillegg til å kunne brukes i forbindelse med utdanning, også i kurs/opplæring som ikke er spesielt tilrettelagt for synshemmede, skal programvaren kunne brukes som et verktøy i arbeidslivet.

Partnere

  • BRAILCOM (Tsjekkia)
  • State Technical Library (Tsjekkia)
  • Institute of chemical technology Prague (Tsjekkia)
  • MEDIA LUNDE TOLLEFSEN AS (Norge)
  • Portuguese National Association of the Blind and Partially Sighted (Portugal)
  • Faculty of Science and Technology (Portugal)
  • Slovak blind and Partially Sighted Union (Slovakia)

Norsk kontakt

For mer informasjon om prosjektet kan du ta kontakt med:

Morten Tollefsen
morten@medialt.no
Tlf: 21 53 80 14

Nyhetsarkiv