Tilgjengelighet til teknologi for mennesker med diagnosen Parkinson

MediaLT skal skrive en statusrapport om Parkinson og teknologi. Vet du noe om temaet er vi veldig taknemlige dersom du tar kontakt med oss!

Skrevet av: Morten Tollefsen - 19.10.2006

Norges forskningsråd/IT-funk finansierte forprosjektet STEMINT (prosjektnr. 176984/i40). En viktig del av dette prosjektet var å gjennomføre intervjuer i 11 fokusgrupper. Oppsummeringen av intervjuene kan leses på http://medialt.no/?pageId=172.

Flere i fokusgruppene for bevegelseshemmede hadde diagnosen Parkinson. I intervjuene med dem kom det frem en rekke ideer og behov. Stemmestyring kan sannsynligvis være et nyttig hjelpemiddel for noen med Parkinson, men det er behov for en mye bredere tilnærming mht. tilgjengelighet til, og behov for teknologi. Et tema som ble tatt opp i fokusgruppene er behovet for en metodikk for utprøving av hjelpemidler og utarbeidelsen av en oversikt over aktuelle hjelpemidler.

Siden kunnskapen om teknologi og mennesker med Parkinson er lite kjent i Norge er det behov for å gjøre opp status mht. gruppens omfang, forutsetninger og behov. MediaLT ønsker å gjøre denne jobben og evt. initiere et forprosjekt/prosjekt knyttet til teknologi og denne brukergruppen.

Har du nyttig informasjon?

Dersom du vet om nyttig informasjon (f.eks. artikler, aktuelle hjelpemidler, nettsteder, ...), kjenner til aktuell teknologi eller kunne tenke deg å dele egne erfaringer er jeg svært takknemlig dersom du tar kontakt:

Morten Tollefsen
morten@medialt.no
tlf: 21 53 80 14

Viktige temaer i statusrapporten vil være

  • Brukergruppens omfang i ulike aldersgrupper
  • Typisk sykdomsforløp og ulike teknologibehov
  • Utfordringer knyttet til teknologi og tilgjengelighet
  • Bruk av hjelpemidler

Nyhetsarkiv