Tilgjengelige presentasjoner

WAI har publisert en veileder om tilgjengelige presentasjoner. Alle inviteres nå til å komme med innspill.

Skrevet av: Morten Tollefsen - 21.06.2010

Make Your Presentations Accessible to All er relativt kort, lettfattelig og vil i det minste fungere som en huskeliste for de som lager og fremfører presentasjoner.

Deltasenteret har laget en liknende veileder: Tilgjengelige møter, kurs og konferanser.

Alle inviteres til å komme med kommentarer

Det er absolutt ikke trivielt å lage og fremføre tilgjengelige presentasjoner. Selv et enkelt prinsipp som at du bør si det som vises er slettes ikke noen selvfølge! Gjør du ikke det vil de som ikke ser gå glipp av informasjon.

Det er faktisk en del å tenke på: visuell utforming, elektroniske versjoner, bruk av tegnspråktolk, ... Veilederen er foreløpig et høringsutkast, og alle som har erfaring med tilgjengelighet og presentasjoner bør derfor lese gjennom forslaget og bidra til en enda bedre veileder.

Mine forslag

Jeg har sendt inn et par innspill. Er du enig er det naturligvis bare å sende inn liknende forslag. Antar at det blir tyngre vektlagt dersom mange kommer med sammenfallende synspunkter.

Strøm: På møter og konferanser er det fint med elektroniske versjoner av presentasjonene. F.eks. for synshemmede er dette en mulighet for å kunne følge med. Et problem når man bruker datamaskin er imidlertid at det i mange lokaler er så og si umulig å finne strøm. Mange bruker også datamaskin for å kunne ta notater.

WCAG 2: En forbedring med WCAG 2 skal være teknologiuavhengighet. Jeg synes derfor at disse retningslinjene bør brukes enda mer direkte i forbindelse med råd om utforming av presentasjoner. Dette er spesielt tilfelle for de presentasjonene som gis ut i elektroniske formater. Vises informasjon på prosjektor er det sikkert litt andre regler for skriftstørrelse, kontrast osv.

Synstolking: Teksting (primært for hørselshemmede) nevnes ganske tydelig i retningslinjene. For video synes jeg synstolking bør fokuseres like direkte.

Nyhetsarkiv