Tilgjengelig WYSIWYG HTML editor

Med denne "strippede" TinyMCE editor'en kan du skrive HTML dokumenter med nettleseren. Editor'en har uvanlig god tilgjengelighet - og kanskje kan vi hjelpe til med å få den enda bedre?

Skrevet av: Morten Tollefsen - 05.06.2008

Hvis du vil skrive helt enkle HTML-dokumenter er TWP demonstratoren fin. Når du er ferdig med skrivingen kan dokumentet lastes ned til datamaskinen.

Tilgjengelig publiseringssysten

MediaLT leder et forprosjekt som kalles TWP: Tilgjengelig web publisering. I prinsippet skal vi utvikle et CMS, og en tilgjengelig WYSIWYG-editor er en naturlig del av et slikt system.

Prosjektgruppa er veldig interesserte i tilbakemeldinger på hvordan den enkle demonstratoren fungerer. MediaLT har planer om å benytte et liknende oppsett for skriving av korte artikler mm. Denne artikkelen er f.eks. skrevet med editor'en, og jeg bruker skjermleseren Jaws. Vi er særlig ute etter feedback knyttet til tilgjengelighet.

For rikere sider vil vi bruke en mer omfattende konfigurasjon av editoren. Begge baseres på TinyMCE.

Tilbakemeldinger

Send disse til morten@medialt.no.

Hvor kan editor'en testes?

Editoren finner du på: www.medialt.no/twp/

Les gjerne gjennom hjelpefilen, spesielt dersom du benytter datatekniske hjelpemidler som skjermleser eller skjermforstørrer.

Nyhetsarkiv