Testversjon av Norges første kunstige barnestemme

Første testversjon av en kunstig norsk barnestemme er nå klar. Brukertestingen av den endelige versjonen planlegges startet opp i februar neste år.

Skrevet av: Magne Lunde - 14.12.2011

Barnehender på tastatur

Barn uten eller med mangelfull stemme må i dag bruke innleste fraser eller en kunstig voksenstemme i sin kommunikasjon med andre. I prosjektet KUnstige BArnestemmer (KUBA) er derfor målsetningen å utvikle Norges første kunstige barnestemme. Prosjektet støttes av  programmet IT Funk i Norges forskningsråd og av Blindemisjonen IL.

Adapsjon

I samarbeid med Nordubb er det i høst spilt inn et mindre lydopptak med et barn. I tillegg har Lingit, som står bak utviklingsarbeidet i prosjektet, laget en såkalt masterstemme. Denne masterstemmen er satt sammen av Lingits kunstige voksenstemmer. Ved hjelp av såkalt adapsjonsteknikk "mikses" den innspilte barnestemmen sammen med masterstemmen, og på den måten kan man ta fram en kunstig barnestemme med svært lite innspilt data fra et barn.

Mer krevende

Årsaken til at denne teknikken benyttes, er at det er langt mer krevende å utvikle gode barnestemmer enn voksenstemmer. Moderne talesynteser krever at et menneske leser inn store mengder med strukturert tekst. Det er lite realistisk at et barn kan lese inn så mye. En barnestemme har også andre egenskaper enn voksne stemmer; stemmene er lysere og mer dynamiske.

Veslevoksen

For å gjennomføre selve adapsjonen må en datamaskin arbeide over lang tid (flere uker). En fullstendig adapsjon er ennå ikke gjennomført, men en adapsjon med et mindre datamateriale er nylig fullført. Resultatet av adapsjonen ble presentert for prosjektgruppen i KUBA-prosjektet den 8. desember i år. På grunn av at datamaterialet som til nå har vært benyttet har et tydelig voksent preg, høres den første testversjonen av barnestemmen veslevoksen ut. Stemmen har også klare tekniske svakheter, siden datagrunnlaget er relativt lite. Rundt nyttårstider forventes den første "fullversjonen" å være ferdig.

Innleses mer tekst

Denne fullversjonen er imidlertid ikke den endelige testversjonen av barnestemmen. Ytterligere arbeid gjenstår. I samarbeid med Nordubb skal det leses inn mer tekst av et barn.  Denne gangen skal manuskriptet hovedsaklig bestå av barnetekster. Vi ønsker å finne ut hvor mye kvaliteten av stemmen økes som følge av mer innlest materiale fra et barn. Videre ønsker vi å se om dette vil gi stemmen et mindre veslevoksent preg. Med bakgrunn i de erfaringene Lingit har med sine kunstige voksenstemmer (Ingrid og Isak) vil Lingit foreta tekniske justeringer som forbedrer kvaliteten på barnestemmen.

Intern testing

Planen er nå å ha ferdig en betaversjon av den nye barnestemmen i begynnelsen av februar. deretter skal betaversjonen brukertestes. Før dette skal det imidlertid gjennomføres intern testing av foreløpige testversjoner av stemmen. Hovedhensikten med disse interne testene er å finne ut hvordan barnestemmen fungerer sammen med de verktøyene/den programvaren barn med talevansker bruker for å kommunisere med andre. Videre å gjøre de første vurderingene av kvaliteten på stemmen.

Også testing med synshemmede og dyslektikere

I tillegg til MediaLT er det planlagt at Haukåsen skole, Statped Vest og Møller-Trøndelag kompetansesenter skal delta i gjennomføringen av de eksterne brukertestene. De vil bli gjennomført i februar og mars neste år. For å se om synshemmede barn og dyslektiske barn kan ha nytte og/eller glede av en kunstig barnestemme, vil det også i samme perioden bli gjennomført mindre tester i disse brukergruppene. Her handler det imidlertid ikke om å bruke barnestemmen til å snakke for seg, men om å bruke barnestemmen for å få opplest tekst.

Vi tar gjerne imot tilbakemeldinger og innspill på arbeidet i KUBA-prosjektet. Ring oss på 21 53 80 10 eller send en e-post på adressen info@medialt.no, dersom du har noe du vil si oss.

Nyhetsarkiv