Testkriterier for tilgjengelige nettsider

MediaLT skal gjennomgå nettstedene til en rekke arkiv, bibliotek og museer. Nå er testkriteriene klare, og dette er en metodikk som egner seg også for annen, kvantitativ testing.

Skrevet av: Morten Tollefsen - 09.01.2007

Tilgjengelighet til nettsider kan testes vha. maskiner. Svarene man får vil imidlertid være svært mangelfulle. De som har prøvd en validator for stilark vet f.eks. at stilarket kan validere fint, men nettsider som bruker stilarket trenger ikke nødvendigvis å se fine ut. Slik er det også for tilgjengelighet! Selv i kvantitativ testing der målet er å produsere fornuftig statistikk trengs mennesker, og i forbindelse med tilgjengelighet trengs mennesker med ulike forutsetninger og behov og som bruker ulike hjelpemidler.

WCAG 1.0 (retningslinjer for tilgjengelighet) har vært svært viktige for å øke bevisstheten rundt nett og tilgjengelighet. Retningslinjene ble imidlertid endelig godkjent i 1999, og i de årene som har gått har mye skjedd på web. Ny web-teknologi, nye og forbedrede hjelpemidler og nye versjoner av nettleserne. Dette må det tas høyde for i kvantitativ testing. Et nytt sett med wcag-retningslinjer er på trappene, men nøyaktig når disse er klare for bruk med hensiktsmessige test-verktøy etc. er det litt vanskelig å si.

Her finner du testpunkter og vektlegging som skal brukes i ABM-prosjektet:
Kriterier for kvantitativ testing i ABM-sektoren

Nyhetsarkiv