Teknologisk AHA-kurs for journalister og informasjonsarbeidere

MediaLT og NAV SIKTE lanserer nå et helt nytt kurstilbud i Norge: Et kurs som lar journalister og informasjonsarbeidere få et praktisk innblikk i hva det vil si å være funksjonshemmet og bruke teknologi.

Skrevet av: Magne Lunde - 23.01.2008

MediaLT innbyr i samarbeid med Senter for IKT-hjelpemidler (SIKTE) til AHA-kurs. Målet er at journalister og informasjonsmedarbeidere skal få mange gode ideer og spennende vinklinger til nye saker. Kurset gir en praktisk forståelse av hvordan ulike grupper funksjonshemmede utnytter teknologiens mange muligheter, og deltakerne vil få mange AHA-opplevelser.   

AHA-Kurset for journalister og informasjonsmedarbeidere finner sted den 13. februar 2008 kl. 09.00 - 15.00 i NAV Senter for IKT-hjelpemidler sine lokaler i C.J.Hambros Plass 2A (Ibsenkvartalet ved siden av Tinghuset) i Oslo. Se nedenfor for detaljert program.

Enorm betydning

Teknologi har enorm betydning for funksjonshemmedes muligheter til å delta aktivt i samfunnet, men folks kjennskap og kunnskap om disse mulighetene er liten. AHA-kurset ønsker å gi journalister og informasjonsarbeidere tilstrekkelig kunnskap til å lage gode saker om funksjonshemmede.

Prøve selv

Kurset er praktisk rettet. Kursdeltakerne vil derfor få mulighet til å prøve teknologien selv, noe som vi tror er en forutsetning for å forstå utfordringene og mulighetene. Videre tror vi dette vil skape grobunn for nye og gode ideer til spennende vinklinger, når fagområdet møtes med journalistiske briller.

Universelt utformet samfunn

Initiativet til kurset kommer fra ressursnettverket Universell IKT, som du kan lese mer om på nettsiden: www.universellikt.no. Ressursnettverket retter søkelyset mot hva som skal til for at vi kan skape et samfunn som er universelt utformet.

Tid, sted og deltakeravgift

Onsdag 13. februar 09.00 - 15.00.

NAV SIKTE sine lokaler i C.J.Hambros Plass 2A (Ibsenkvartalet ved siden av Tinghuset) i Oslo.

deltakeravgift er 500,- kroner.

Påmelding

Bindende påmelding innen den 6. februar kl. 24.00 skjer til:
MediaLT
Tlf: 21 53 80 10
E-post: cathy@medialt.no

Program

Start Slutt Aktivitet Beskrivelse
08:30 08:55
Registrering/kaffe
 
09:00 09:05 Velkommen og åpning  
09:05 09:20 Hva er tilgjengelighet og universell utforming Litt om begrepene, offentlig politikk, ...
09:25 09:50 Verdensveven med fingre og ører Demonstrasjon av hvordan nettet brukes med skjermleser
09:55 10:20 PC uten tastatur Brytere, hodemus, ...
10:25 10:35 Pause  
10:40 10:55 Beskrivelse og arbeidsstasjoner  
11:00 11:55 Hands on, del 1 Deltakerne tester
12:00 12:55 Lunsj  
13:00 13:55 Hands on, del 2 Deltakerne tester
14:00 14:30 Hvordan fungerer teknologi for funksjonshemmede? Erfaringene oppsummeres, spørsmål
14:35 15:00 Ressursnettverk, FoU-prosjekter, ... Presentasjon av noen FoU-prosjekter

Nyhetsarkiv