Team www: MediaLTs brukertest-lag

Team www består av ca. 50 funksjonshemmede som er villige til å utføre brukertesting av nettsteder/tjenester.

Skrevet av: Morten Tollefsen - 04.03.2011

MediaLT er kjent for ekspertvurderinger av tilgjengelighet og universell utforming. Vi har også lang erfaring med brukertesting, både i forskningsprosjekter og i vurdering av nettsider og tilgjengelighet/brukbarhet.

Les gjerne mer om vårt tilbud innen web og universell utforming.

Verdens beste testlag?

Tradisjonelt er brukertesting ressurskrevende. MediaLT har imidlertid etablert Team www, og dette gir oss unike muligheter for å teste både raskt og kostnadseffektivt.

MediaLT kjenner ikke til at det finnes tilsvarende initiativ som Team www. Test-laget består av ca. 50 funksjonshemmede med ulik erfaring og ulike funksjonshemninger.

Er du en aktuell team-deltaker?

Vi er alltid åpne for å ta inn flere deltakere i Team www. Spesielt er det aktuelt for de som kan ha problemer med å bruke nettsider dersom det ikke er tatt hensyn til universell utforming / tilgjengelighet. Eksempler på funksjonshemninger:

 • Bevegelseshemmet (særlig nedsatt håndfunksjon)
 • Blind
 • Sterkt svaksynt
 • Dysleksi (eller annen lesehemning)
 • Hørselshemmet
 • Nedsatt kognitiv funksjonsevne
 • Kombinerte funksjonshemninger

Du må kunne bruke web og vanlige funksjoner i de hjelpemidlene du benytter.

De fleste oppdragene kan gjøres fra egen maskin. Du kan selv velge om du ønsker å takke ja eller nei til hver enkelt jobb, men svarer du ja må MediaLT naturligvis kunne stole på at du utfører jobben til avtalt tid.

I noen tilfeller kan det kreves spesielle sikkerhetsrutiner. Dette kan bety at testing må skje i MediaLTs lokaler eller ute hos våre kunder.

Du får naturligvis lønn for den jobben du tar på deg!

Vil du være med på dette kan du skrive en epost som inneholder:

 • Litt info om deg selv
 • Hvorfor egner du deg som tester?
 • Eventuelt hvilke hjelpemidler du bruker
 • Eksempler på nettsteder/tjenester du bruker i dag
 • Hvor mye tid du tror du har disponibelt pr. uke.

Send epost til:

Morten Tollefsen

Ring Morten hvis du har spørsmål: 908 99 305

Nyhetsarkiv