Team FYS

Funksjonshemmede Yrkesaktive/Studenter og moderne Samhandlingsverktøy. Et spennende, viktig og nyskapende prosjekt!

Skrevet av: Magnar Kvalvik - 14.03.2019

To hender skriver på et PC-tastatur, ved siden av PC-en ligger en smarttelefon.

MediaLT skal etablere et brukernettverk som jobber med moderne samhandlingsverktøy, der mennesker med nedsatt funksjonsevne hjelper hverandre og medvirker til at viktig programvare i arbeidsliv og studier blir universelt utformet.

Det har skjedd mye med bruken av teknologi i studier og arbeidsliv de siste åra. En av de viktigste endringene er nye samhandlingsverktøy, både i form av simultan produksjon og forskjellige kommunikasjonsløsninger. I Norge er verktøy fra Microsoft, spesielt Office 365, veldig mye brukt. Microsofts verktøy er i utgangspunktet ganske universelt utformet. Likevel er det urovekkende å se at disse verktøyene er med på å hindre mange med nedsatt funksjonsevne fra å delta i studier og arbeidsliv. Dette prosjektet er et forsøk på å finne ut hvorfor, og skal benytte aktiv brukermedvirkning for å etablere et varig brukersamarbeid blant studenter, yrkesaktive og arbeidssøkere med nedsatt funksjonsevne.

Alle interesserte er velkomne deltakere, og det vil bli lagt stor vekt på seriøsitet og taushetsplikt. I starten av prosjektet skal nettverket vurdere om fagpersoner, leverandører av hjelpeteknologi eller andre skal få delta. Hovedmålet er å etablere en arena der funksjonshemmede kan dele erfaringer, hjelpe hverandre, diskutere arbeids- og studierelaterte problemstillinger, rapportere tilgjengelighetsfeil, foreslå forbedringer for eksempel av Microsofts programvare og så videre. Mobile apper for Android og iOS er en viktig del av prosjektet i tillegg til programvare for PC og Mac.

I prosjektgruppa deltar Statped, Microsoft Norge, NAV og Uloba i tillegg til MediaLT.

MediaLT gjennomførte en liten undersøkelse knyttet til universell utforming av Office 365 for Statped i september 2018. Kort oppsummert var konklusjonen:

  1. Ofte finnes det flere brukergrensesnitt mot samme funksjonalitet: skrivebord, app, web.
  2. Programvare/apper er nokså universelt utformet, men det er tilgjengelighetsutfordringer i alle store applikasjoner. Noen verktøy er ekstremt krevende for eksempel med skjermleser, kanskje for krevende (eks. OneNote som benyttes veldig mye i Statped)?
  3. Brukere oppfattet samarbeidsløsningene som veldig utfordrende og uoversiktlige å bruke.

Så langt vi kjenner til har ingen tidligere gått dypt i å vurdere hvordan disse verktøyene fungerer i arbeidsliv/studier for de som bruker skjermleser eller annen hjelpeteknologi. Team FYS-prosjektet skal gi ny kunnskap om: vesentlige utfordringer relatert til universell utforming, faktorer som gjør det krevende eller umulig for funksjonshemmede å få eller beholde arbeid/studieplass, og iverksette tiltak for å redusere utfordringene. Videre ønsker vi at nettverket som skal etableres får gode kontakter inn i Microsofts utviklingsmiljøer, og at et samarbeid kan føre til enda bedre programvare for alle.

Hvis du ønsker å få mer informasjon om prosjektet eller delta i brukernettverket kan du ta kontakt med prosjektleder:

Morten Tollefsen
morten@medialt.no, 908 99 305

Nyhetsarkiv

Sorter på tema

Sorter på forfatter