Talende taktile kart som orienteringsverktøy for synshemmede: NUFinger

Er du synshemmet og lurer på hvordan det egentlig ser ut i strøket du bor, eller et sted du går til hverdags? Prosjektet Nærområdet under fingrene [NUFinger] er nylig startet av MediaLT for å gjøre disse stedene mer tilgjengelige for deg.

Skrevet av: - 11.01.2011

Norges Blindeforbund gjennomførte i perioden 01.01.2005-31.12.2006 arbeidet med utviklingen av et taktilt verdensatlas (H&R, prosjektnummer 2004/3/0275) i samarbeid med MediaLT. Kartene er taktile, slik at den som ikke ser kan kjenne at for eksempel en by er markert. Kartet legges på en spesielt utviklet plate, The Talking Tactile Tablet [TTT], som kobles til en PC. Legger man fingeren på byen, sier PCen hva den heter. Det er også mulig å måle avstanden mellom to punkter på kartet, og få opplest annen relevant informasjon som er lagt inn i kartsystemet. Den største fordelen med et slikt system er at kartene kan bli langt mer forståelige og detaljerte enn tradisjonelle, taktile kart. Derfor gir løsningen potensiale for å videreutvikle kart som orienteringshjelpemiddel for synshemmede. Mer informasjon om verdensatlaset finner du her:

Taktilt verdensatlas

Det taktile verdensatlaset har vært en stor suksess! MediaLT har distribuert atlaset, og tilbakemeldingene har vist at den talende taktile kartløsningen er svært hensiktsmessig for synshemmede. Den gir tilgang til informasjon som ellers er helt utilgjengelig. Fordi synshemmede ikke kan orientere seg visuelt i omgivelsene, vil detaljorienterte omgivelseskart kunne øke deres funksjonsevne i nærmiljøet.

Prosjektet vil drives som et samarbeid mellom MediaLT og Norges Blindeforbund. Kartene vil utformes på bakgrunn av informasjon fra synshemmede brukere. Prosjektets siktemål er å finne ut hvordan kart over nærområder kan utformes så hensiktsmessig som mulig, og hvordan slike kart på sikt kan gjøres tilgjengelige som et tilbud til synshemmede.

Nyhetsarkiv