Taktile, talende nærområde kart godkjent som hjelpemiddel

Per Inge Bjerknes er blind og jobber med veiplanlegging i Statens Vegvesen Østfold. Taktile, talende nærområde kart gir han god oversikt og detaljkunnskap, og gjør at han kan delta mer aktivt i planleggingen enn tidligere.

Skrevet av: Magne Lunde - 25.08.2015

Per INge prøver ut et av kartene

For Per Inge betyr det mye at NAV (hjelpemiddelsentralen) godkjente at han kunne få kartene som hjelpemiddel. - Arbeidsgiveren min så kartenes store nytteverdi, og var klare på at de kom til å dekke kostnadene uansett. Det er jeg takknemlig for, men for meg hadde det vært urimelig om Statens Vegvesen hadde måtte betale. Jeg trenger de taktile, talende kartene fordi jeg er blind, og da er det også riktig at NAV bærer kostnadene, framholder Bjerknes.

Verdensatlas

For snart ti år siden utviklet vi et norsk taktilt, talende verdensatlas. Verdensatlaset har lenge vært godkjent som hjelpemiddel, og brukes av både barn og voksne. Det består av to deler:

Kartene legges på en taktil plate.  Trykker du på et land, en by, et havområde, elv eller lignende leses navnene opp. I følgende video viser Markus (10 år) atlaset på Extrasendingen på NRK.

Bedre oversikt 

Samme teknologi kan anvendes for å lage taktile, talende kart over nærområder, og to nærområde kart er nå utviklet for bruk i veiplanleggingen av Moss. - Kartene har gitt meg et mye klarere bilde av hvor ting ligger i forhold til hverandre. De gir meg mye bedre oversikt, samtidig som de også gir meg en helt annen detaljkunnskap enn tidligere, forteller Bjerknes.

Deltar mer aktivt

Dette gir Per Inge muligheten til å delta mer aktivt i planleggingen. - Jeg kan vurdere konsekvensene av ulike tiltak på et mer detaljert nivå. Dermed blir det også lettere for meg å ta stilling til de ulike forslagene som foreligger, sier Bjerknes.

Stor interesse blant kollegaene 

Kartene har vakt stor interesse blant kollegaene til Per Inge. - Kartene gir dem nye perspektiver, og hjelper dem til å se planleggingen fra andre synsvinkler. Det ser jeg også på som min styrke i dette arbeidet. Jeg kan tilføre momenter som ellers lett blir glemt, poengterer Bjerknes.

Ypperlig å høre og kjenne samtidig

Selv om Per Inge oppfatter seg selv som en dårlig punktleser, har han ingen problemer med å bruke kartene. - Det å kunne bruke to sanser parallelt er helt ypperlig. Jeg kan høre det samme som jeg    kjenner med fingrene. Selv med manglende punktferdigheter får jeg dermed nyttet den taktile sansen på en god måte. På en så god måte at etter hvert som jeg blir mer kjent med kartene, kan jeg også bruke dem uten tale, sier Bjerknes.

Nyttig for alle synshemmede

Per Inge er overbevist om at nærområde kartene vil være til god hjelp for de aller fleste synshemmede. - Det å ha god detaljkunnskap om og et godt oversiktsbilde over omgivelsene enten du er hjemme eller på jobb, er svært nyttig som synshemmet. Det gjør det enklere å finne fram og bevege seg trygt, samtidig som det også gjør det enklere å kommunisere med andre, forklarer Bjerknes.

Hjelpemiddelnumre

Ønsker du å søke NAV om støtte til nærområde kart, må du både søke om det taktile kartet og den taktile platen. Nedenfor ser du artikkelnumrene produktene har hos hjelpemiddelsentralen (HMS):

  • Nærområde kart: HMS artikkelnummer 212978
  • Taktil plate: HMS artikkelnummer 141737 

 Ring oss på 21 53 80 10 eller send en e-post til info@medialt.no, hvis du trenger mer informasjon.

Nyhetsarkiv