Synstolking på smarttelefoner

Et svensk prosjekt har tatt fram en meget interessant løsning for distribusjon av synstolking. Den byggger på bruk av smarttelefoner.

Skrevet av: Magne Lunde - 06.06.2013

Magne og Morten i samtale med Daniel Ehrt fra Syntexa

I mai 2013 startet vi prosjektet Synstolk nETT (SETT-prosjektet). Hovedmålet i dette prosjektet er å ta fram en rimelig og brukervennlig løsning for distribusjon av synstolking.

Vi kontaktet vår kontaktperson i Synskadas Riksforbund, og hun kunne informere om at prosjektet Tilgjengelig bio avholdt avslutningskonferanse den 28. mai i Stockholm. Vi så at konferansen var både interessant og relevant, og bestemte oss for å reise på kort varsel.

Mange fordeler 

Prosjektet Tilgjenglig bio har tenkt på samme måte som oss. De har sett på muligheten for å bruke smarttelefoner for å distribuere synstolking av film i kinosaler, men det  ligger også godt til rette for at samme løsning kan brukes til live synstolking, for eksempel  på teaterforestillinger.  Bruk av smarttelefoner har følgende hovedfordeler:

  • Det brukes standardteknologi.
  • Det er ikke behov for å¨ha med "en ekstra dings".
  • Egne hodetelefoner kan benyttes. Det vil si hodetelefoner den enkelte selv er vant til og preferer å bruke.
  • Kinoene behøver ikke tenke på oppbevaring og vedlikehold av mottakerutstyr. I andre land har det vist seg at det er et problem at utstyret ikke er klart til bruk når synshemmede kommer for å bruke det.  

Testvisninger 

Det svenske prosjektet har vært et samarbeid mellom Svenska Filminstitutet och Post- och telestyrelsen, og har pågått i to år.  Det er gjennomført testvisninger med to hovedløsninger, og begge løsningene har fungert tilfredsstillende. Løsningene skal nå videreutvikles fram til ferdige løsninger, og målsertningen er at vanlige kinovisninger med synstolking distribuert til smarttelefoner skal starte sommeren 2014.

Høna og egget

I Norge har vi i MediaLT produsert ca 30 norske filmer med synstolking. Kun to av disse har imidlertid som en forsøksordning vært tilrettelagt for visning på kino. Til nå har derfor norsk synstolking dreid seg om DVD-markedet. Dermed står vi i det klassiske dilemma om hva som kommer først: Høna eller egget? Bør vi først rette oppmerksomheten mot å få ut utstyr for distribusjon av synstolking i kinosaler, eller bør vi starte med å få til synstolkede versjoner som kan sendes på kinoer. Vi mener at alt nå ligger til rette for å gjøre begge deler samtidig.

Høy tid

I det videre arbeidet er det nå også viktig å få på plass en støtteordning til selve produksjonen av synstolkingen. Her har de ikke kommmet lengre i Sverige enn oss, men mye tyder på at dette  nå vil endre seg som følge av de resultatene som er oppnådd i det svenske prosjektet. Derfor er det på høy tid at Kulturdepartementet nå kommer på banen og etablerer en øremerket tilskuddsordning for synstolking av norsk film. Slik støtte gis i dag allerede til teksting for hørselshemmede. Det burde derfor være en selvfølge at synshemmede gis samme rettigheter. 

Nyhetsarkiv