Synshemmede barn bruker ikke GPS eller videotelefoni

Som en del av de to forskningsprosjektene SE og Forbedret GPS for synshemmede intervjuet vi sommeren 2012 37 synshemmedde barn om deres bruk av mobiltelefon, videotelefoni og GPS.

Skrevet av: Magne Lunde - 08.08.2012

[Iphone med GPS-applikasjon]

Resultatene viser at synshemmede barn bruker mobiltelefon i like stor utstrekning som barn generelt, men at bruken av smarttelefoner er mindre utbredt enn blant ikke-synshemmede barn.

Les hele rapporten: synshemmede barn bruker ikke GPS eller videotelefoni

To av barna har testet videotelefoni for moro skyld, men ingen har brukt videotelefoni for å få hjelp til å se. Ingen av barna bruker GPS, men også her har to barn testet bruken på sine smarttelefoner.

Med tanke på de mulighetene bruk av videotelefoni og GPS gir, bør det med bakgrunn i resultatene fra denne undersøkelsen innledes en debatt om når synshemmede barn bør introduseres for og læres opp i bruk av videotelefoni og GPS.

Lenker til prosjektnettsider

Nyhetsarkiv