Stort utbytte av kurs i bruk av smarttelefon

I begynnelsen av desember arrangerte MediaLT, i samarbeid med NAV HMS Østfold, kurs for synshemmede barn og unge i kreativ bruk av smarttelefon.

Skrevet av: Magne Lunde - 13.12.2017

Frank Lunde og Johan Sørensen

To av deltakerne på kurset for synshemmede var Johan Sørensen og Mie Adelen Andersen Nordli. Begge hadde stor glede av kurset, og synes de lærte mye nytt og spennende.

Morsom, kreativ og nyttig bruk

Målsetningen med kurset var å vise funskjoner ved smarttelefon, nettbrett og apper som gjør bruken morsom, kreativ og nyttig. Dessuten ønsket vi å dele vår kunnskap om hvordan smarttelefoner og nettbrett kunne settes opp for å fungere best mulig for synshemmede. Både Mie og Johan hadde stort utbytte av dette.

Østfold først ute

Eirik Blaabjerg Dieseth og Johan og Bodil Sørensen

Kurset ble gjennomført som en del av prosjektet Kreativ 2017: Deltakelse og mestring for barn og unge med nedsatt funksjonsevne gjennom bruk av apper og smarttelefon. Prosjektet støttes av NAV hjelpemidler og tilrettelegging.

Samme dag ble det gjennomført et tilsvarende kurs for fagfolk, for også å øke deres kunnskap på området. Dagen før ble et lignende kurs avholdt for fagfolk i forhold til gruppen bevegelseshemmede. Østfold var først ute, og vi jobber nå for at kurs for synshemmede og bevegelseshemmede også kan settes opp i andre fylker.  

Vi takker Frank Lunde og Jørn Statskleiv ved NAV HMS Østfold for et godt samarbeid om kursene.

Frank Lunde og Mie Adelen Andersen Nordli

Nyhetsarkiv