Storsatsing på stemmestyring

Med støtte fra Norges Forskningsråd innleder nå MediaLT en fireårig storsatsing på norsk taleteknologi.

Skrevet av: Magne Lunde - 28.09.2007

Tastatur, mus og skjerm er i dag de hovedmåtene vi bruker for å samhandle med datamaskiner. For mange er imidlertid disse måtene å samhandle på både vanskelige og ineffektive. Derfor har MediaLT nå startet et fireårig prosjekt, der taleteknologi skal tas i bruk for å forenkle og effektivisere menneskers bruk av datamaskiner.

Forprosjekt

I 2006 gjennomførte MediaLT forprosjektet Stemmestyrt Interaksjon (Stemint). Hovedkonklusjonen fra forprosjektet var at muligheten for å kunne stemmestyre PC forenkler funksjonshemmedes bruk av PC, og for mange funksjonshemmede kan stemmestyring gjøre bruk av teknologi mer effektiv, mer forståelig og redusere statiske belastninger. Særlig er dette tilfelle, hvis stemmestyring kan anvendes i kombinasjon med andre måter å styre PC på (mus, tastatur, datatekniske hjelpemidler osv).

 På bakgrunn av denne hovedkonklusjonen søkte MediaLT våren 2007 Norges Forskningsråd om støtte til prosjektet Stemmestyring i Multimodal Dialog (SMUDI). Forskningsrådet ga en veldig positiv evaluering av prosjektet, og har gitt tilsagn om økonomisk støtte for de fire neste årene.

Kommandostyring

Første delen av prosjektet går ut på å utvikle en løsning som gjør det mulig å kommandostyre datamaskiner med stemmen. Innledningsvis i prosjektet skal det kartlegges hvilke funksjoner eller operasjoner ulike grupper av funksjonshemmede har størst behov for å kunne styre med stemmen, og på bakgrunn av denne kartleggingen skal løsningen utvikles.

videreutviklet på internett

I andre del av prosjektet vil løsningen bli videreutviklet i forhold til bruk av internett, og her  vil det bli forsket på hvordan stemmestyring kan brukes i kombinasjon med andre måter å samhandle på i forhold til datamaskiner. Spørsmålet er hvordan mus, tastatur, datatekniske hjelpemidler, tekst, bilder  osv kan brukes i kombinasjon med stemmestyring for at flest mulig kan bruke internett på en best mulig måte.

Doktorgrad

I prosjektet deltar sentrale aktører på fagfeltet som NTNU, Telenor, språkrådet, Max Manus, Bredtvet Kompetansesenter,  Senter for IKT-hjelpemidler (SIKTE( og flere brukerorganisasjoner. Videre er det avsatt midler til en doktorgrad i prosjektet.

Nyhetsarkiv