Stor nytte av lydteksting

Testperioden med lydteksting er nå avsluttet og resultatene fra testperioden er klare.

Skrevet av: Magne Lunde - 02.05.2008

På oppdrag av Norges Blindeforbund startet MediaLT i 2006 Lydtekst-prosjektet. Hovedmålet i dette prosjektet er å få etablert lydteksting som en varig tjeneste i Norge. Lydteksting vil si at tekstingen på tv avspilles som kunstig tale.

20 personer

En gruppe på 20 personer startet i september i fjor testingen av tjenesten for lydteksting. Hver av testerne fikk en Orion webbox gratis av MediaLT. siden lydtekstingen streames via internett, har det også vært mulig å anvende en PC med bredbåndstilknytning for å få tilgang til denne tjenesten.

I samarbeid med Blindes Produkter selger MediaLT Orion webbox, der lydteksting er en av mange tjenester som man kan få tilgang til via webboxen. På denne nettsiden kan dere lese mer om webboxen og hvordan dere får tak i den.

Stor nytteverdi

Testperioden er nå avsluttet og en spørreundersøkelse er gjennomført blant testerne. Resultatene er sammenfattet i en rapport. Hovedkonklusjonen fra rapporten er at testerne synes at lydteksting har stor nytteverdi for synshemmede, men at forsinkelsen på lydtekstingen i forhold til tv-lyden er for stor med dagens løsning.

Ikke i mål ennå

Opprinnelig var planen at tv-selskapene skulle tilby lydteksting, og i hele prosjektet har det vært en dialog med NRK, TV2 og TV Norge for å få dette til, men uten at vi ennå har kommet helt i mål med TV-selskapene. NRK har imidlertid lovet at de etter hvert skal foreta de nødvendige investeringer for å tilby lydteksting via sendenettet. Vi avventer nå en endelig tilbakemelding fra NRK i forhold til når de kan starte tjenesten med lydteksting. I samarbeid med NRK har vi stor tro på at vi vil kunne løse problemet med forsinkelsen på lydtekstingen, og dermed vil lydtekstingen og tv-lyden bli langt mer synkronisert i fremtiden.

Slutte å fungere

Den foreløbige løsningen vi har programmert her i MediaLT vil nå slutte å fungere, pga at det analoge sendenettet slukkes ned. Vi håper og tror imidlertid at NRK snart vil ha oppe en løsning som igjen gir synshemmede og andre som har problemer med å lese vanlig tekst tilgang til tekstingen på tv.

Nyhetsarkiv