Stor interesse for seminar om sosiale medier

Nærmere 70 personer var til stede på seminaret på Høgskolen i Oslo den 8. desember om funksjonshemmedes erfaringer med sosiale medier. seminaret understreket hvilken betydning bruk av sosiale medier har for funksjonshemmede, men også de mange utfordringene funksjonshemmede står overfor.

Skrevet av: Magne Lunde - 22.12.2010

Seminaret ble gjennomført som en del av forskningsprosjektet Nettborger, der hovedmålet er å utvikle en løsning som demonstrerer hvordan sosiale medier kan brukes for å fremme samfunnsdeltakelse for alle. Mer informasjon om prosjektet finnes på prosjektets nettsider.

Seminaret er oppsummert på en god måte på nettsidene til Høgskolen i Oslo, og vi anbefaler derfor at dere leser artikkelen: funksjonshemmede og sosiale medier, dersom dere ønsker å vite mer om seminaret.

Brukerundersøkelse

På seminaret ble resultatene fra den netbaserte brukerundersøkelsen som er gjennomført i nettborger-prosjektet presentert. Rapporten fra denne brukerundersøkelsen vil snart bli publisert på MediaLTs nettsider, slik at det er god grunn til å følge med.

Nyhetsarkiv