Stor glede av synstolket julekalender

Hjemme hos familien Frivold i Moss er begeistringen stor over synstolkingen av julekalenderen Snøfall.

Skrevet av: Magne Lunde - 22.12.2016

Bendik Frivold Lervik

Nesten alle i Norge har et forhold til julekalenderen på NRK. Det har årets seer tall på ny bekreftet. Desto viktigere er dermed også synstolkingen av årets julekalender.

Koser oss sammen

- I år har vi kunnet kose oss sammen som familie med julekalenderen på en helt annen måte enn tidligere. Dette har vært en stor og god opplevelse for hele familien, forklarer Gørild Frivold fra Moss. Hun er mor til Bendik Frivold Lervik, som er blind.

Konsistente og gode beskrivelser

Tidligere har hun selv måttet sitte og forklare for sønnen. -  Det har vært veldig godt å kunne sette seg tilbake og la en profesjonell synstolker beskrive det som skjer. Beskrivelsene blir så konsistente og gode. I motsetning til når vi selv gjør det. Beskrivelsene variere da mye. Dessuten har vi da måttet pause avspillingen for å få beskrevet det som trengs, forteller Gørild.

Imponert over synstolkingen

Gørild er imponert over synstolkingen. – Det må ligge mye arbeid bak den. Den gir akkurat tilstrekkelig informasjon, uten at den forstyrrer det øvrige lydbildet. De detaljene som er viktige å nevne blir tatt med, mens de mindre viktige blir utelatt. Balansegangen vitner om stor faglig kvalitet, framhever Frivold.

Delta i hverdags samtalen

Gørild tror også mange andre enn synshemmede vil ha glede av synstolkingen. – Jeg tenker spesielt på personer med nedsatt kognitiv funksjonsevne. For dem tror jeg den støtten beskrivelsene gir vil være til god hjelp i forståelsen av handlingen, sier Gørild. 

Nå håper hun på enda mer synstolking i framtiden. – For synshemmede er synstolkingen viktig for integreringen i samfunnet. Den gir barn og unge nye muligheter til å delta i hverdags samtalen, avslutter Gørild Frivold. 

Nyhetsarkiv