Starter prosjekt om synstolking og lydteksting av utenlandske filmer

Vi tar nå enda noen nye skritt i vårt arbeid med å gjøre film universelt utformet. I UNIFILM-prosjektet skal en utenlandsk film for første gang synstolkes og lydtekstes på norsk.

Skrevet av: Magne Lunde - 09.04.2014

iPhone med hodetelefoner

Prosjektet Universelt utformet film (UNIFILM) bygger på arbeidet som er gjort i de to prosjektene:

Synstolk nETT (SETT)

Synstolk nETT på kino (SETT på kino)

UNIFILM støttes av Deltasenteret og UNIKT-programmet.

Aldri før

I prosjektet SETT på kino ble filmen Blind vist med synstolking på kino. Ved hjelp av en app på smarttelefoner kunne synshemmede få med seg synstolkingen i kinosalen. Aldri før har imidlertid en utenlandsk film vært synstolket eller lydtekstet på norsk. Med teknologien fra prosjektet SETT på kino ligger det imidlertid nå godt til rette for å få til dette. Lydteksting vil si at tekstingen på filmen blir lest opp.

Kombinere i samme film

For personer med lesevansker (for eksempel dyslektikere) kan det være vanskelig å lese underteksten på filmen samtidig som de følger med på handlingen. Opplesning av underteksten (lydteksting) hjelper derfor denne gruppen, og vil også bidra til å gjøre utenlandsk film tilgjengelig for synshemmede (særlig ikke-engelsk språklig film). Et viktig prinsipp i synstolking er at det ikke skal synstolkes når det er tale. Dermed ligger det godt til rette for å kombinere synstolking og lydteksting i samme film, og det er hva vi ønsker å prøve ut i UNIFILM-prosjektet.

Forløpig har vi ikke valgt film. Vi kommer tilbake med informasjon når filmen er klar for kino. Du kan også følge med på prosjektet på UNIFILM-prosjektets nettsider

Nyhetsarkiv