Spørreundersøkelse om Talegjenkjenning

Norsk talegjenkjenning er på fremmarsj, og dine erfaringer og synspunkter er viktige for fremtidens løsninger. Vi inviterer deg derfor til å delta i en spørreundersøkelse om dette viktige temaet. Som takk er du med i trekningen av 40 flakslodd!

Skrevet av: Roar Nordby - 20.06.2011

MediaLT ønsker å samle erfaringer om bruk av talegjenkjenning. Denne undersøkelsen gjennomføres også som en del av SMUDI prosjektet og vi ønsker i tillegg å innhente ideer til nye bruksområder for talegjenkjenning. Vi er derfor svært interessert i svar både fra deg som har brukt talestyring til PC, talestyrte telefonisystemer osv, men også fra deg som ikke har slik erfaring men som kan ha ideer til nye bruksområder for talegjenkjenning!

Spørreundersøkelsen avsluttes 12. august 2011.

Undersøkelsen kan du gjennomføre ganske raskt da det er maksimalt 13 spørsmål (avhenger av hvilke svar som gis).  

Som belønning for innsatsen trekker vi ut 5 vinnere som har gjennomført undersøkelsen. De vinner 8 Flax lodd hver! Det er selvfølgelig tillatt å svare anonymt, men vi ønsker helst at kontaktopplysninger oppgis da det gir oss en mulighet for å kontakte deg hvis vi har noen spørsmål til det du har svart. Vi har derfor satt som krav for å være med i trekningen av Flax lodd at navn, epost og telefon oppgis i undersøkelsen.  

Vi håper du velger å delta, undersøkelsen finner du ved å velge linken under.

Spørreundersøkelse om Talegjenkjenning

Nyhetsarkiv