Spørreundersøkelse om bruk av treningsteknologi blant personer med nedsatt funksjonsevne

Kunnskapen er liten om hvorvidt personer med nedsatt funksjonsevne bruker teknologi i forbindelse med kroppsøving og trening. Vi inviterer derfor til en anonym spørreundersøkelse om tema.

Skrevet av: Magne Lunde - 10.06.2021

En kvinne i treningsklær trykker på pulsklokka si

Spørreundersøkelsen er en del av prosjektet Ifront: Kroppsøving og treningsteknologi, som støttes av Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet sitt forskningsprogram UNIKT.

Med treningsteknologi mener vi for eksempel smarttelefoner, treningsklokker, pulsbelter, treningsapper med mer. Kan bruk av slik teknologi gi nye muligheter for at personer med nedsatt funksjonsevne kan delta mer aktivt i kroppsøving og trening? Det håper vi blant annet spørreundersøkelsen kan hjelpe oss med å gi svar på. I tillegg skal vi kartlegge hva som er gjort nasjonalt og internasjonalt på området, og vi skal også teste den mest aktuelle teknologien. Arbeidet i prosjektet er konsentrert om treningsteknologi som egner seg for barn i grunnskolealder, men vi ønsker svar fra alle aldersgrupper for å få mest mulig kunnskap om tema. Vi oppfordrer også foresatte og lærere til å svare. Det kan enten gjøres på vegne av, eller i samarbeid med, barn eller ungdom.

Alle som deltar i undersøkelsen vil være helt anonyme, og alle personvernhensyn er ivaretatt. Ønsker du å delta?

Spørreundersøkelsen finner du her.

Det er totalt 13 spørsmål, hvor seks er obligatoriske. De obligatoriske spørsmålene er markert med en asterisk. Vær oppmerksom på at du har muligheten til å krysse av flere alternativer på noen spørsmål.

Ta kontakt på e-post info@medialt.no eller på telefon 21 53 80 10, hvis du trenger hjelp eller lurer på noe.

Nyhetsarkiv

Sorter på tema

Sorter på forfatter