Spillehule for funksjonshemmede

MediaLT har nå startet arbeidet med å bygge opp et tilrettelagt spillrom for funksjonshemmede. Målsetningen er å gi funksjonshemmede en maksimal spillopplevelse.

Skrevet av: Magne Lunde - 12.07.2005

MediaLT har nå satt i gang arbeidet med å etablere et tilrettelagt spillerom (spillehula) for funksjonshemmede. Utviklingen av spillehula er en del av prosjektet Underholdende programvare for mennesker med sammensatte lærevansker (UPS-prosjektet), og planen er at spillehula skal stå ferdig i slutten av august.

Spillehula vil bli etablert i MediaLTs lokaler i Tevlingveien 15 i Oslo, og PC'er, Xbox og Playstation rigges nå opp. I tillegg jobbes det med å utstyre spillehula med alternative styringsenheter, slik at det skal bli mulig for ulike grupper av funksjonshemmede å styre spillene. Videre er et surrond-lydanlegg innstallert og spillene vises på en prosjektor. Målsetningen er å gjøre spillopplevelsen for funksjonshemmede størst mulig.

Demostrasjonsrom

Are jobber med oppkoblinger i spillehula.I forhold til funksjonshemmede og IT har det fram til nå vært fokusert mye på pedagogikk. Målsetningen med spillehula er imidlertid ene og alene underholdning. Det vil si å gi funksjonshemmede et godt tilrettelagt underholdningstilbud på feltet IT og funksjonshemmede. Videre skal spillehula fungere som et demonstrasjonsrom. Her skal funksjonshemmede, foresatte og fagfolk få se hvordan det er mulig å legge til rette for at ulike grupper funksjonshemmede kan få en maksimal spillopplevelse. I spillehula vil det også bli eksperimentert med nye styringsalternativer for funksjonshemmede. For eksempel eksperimenteres det med å styre dataspill ved hjelp av en sitski.

Kurs

På sikt planlegges det også kurs i tilknytning til spillehula. Dette vil bli et kurs i hvordan dataspill kan styres ved hjelp av ulike styringsenheter, samt hvordan dataspillene kan tilpasses for at spillopplevelsen kan bli størst mulig.

Et symbol

Ideen om å etablere spillehula er hentet fra Sverige, der et slikt spillrom allerede er etablert ved Furuboda. I Sverige har spelhålan blitt selve symbolet på god tilrettelegging av dataspill for funksjonshemmede, og av denne grunn er det i samarbeid med Furuboda og Funka Nu i Sverige etablert et felles nordisk nettsted om funksjonshemmede og underholdning som bærer samme navn: spillehula.no. på dette nettstedet kan man holde seg oppdatert om hva som skjer på dette området.

Nyhetsarkiv