Spillehula.no relanseres

Nettstedet www.spillehula.no er nå bygget om og har fått nytt innhold, og sidene er flyttet og blitt en integrert del av MediaLTs nettsider.

Skrevet av: Magne Lunde - 06.03.2007

MediaLT relanserer nå nettstedet www.spillehula.no. Nettstedet ble første gang lansert for to år siden som en del av et nordisk samarbeid, men nye nettsider er nå bygget og flyttet til Norge.

Fram til nå har nettstedet vært et svensk-norsk samarbeid. et samarbeid som ble innledet i prosjektet Underholdende Programvare for mennesker med Sammensatte lærevansker (UPS-prosjektet), der Furuboda og Funka Nu var de svenske samarbeidspartnerne. En viktig del av samarbeidet  var det svenske prosjektet interagera.  Da dette prosjektet ble avsluttet, var det ikke tilstrekkelig økonomiske og menneskelige ressurser på svensk side til å holde skikkelig tak i samarbeide.

Norsk preg

Videre fikk MediaLT i UPS-prosjektet tilbakemeldinger om at det var ønskelig å gi sidene et mer norskt preg, og  dermed kom vi til at det var riktig å målrette sidene mer direkte mot norske behov. Nettsidene er nå en integrert del av MediaLTs nettsider, noe som sikrer en varig drift av spillehula.no.

Sikre lik rett

På den nye spillehula.no finner man fritt digitalt innhold, informasjon om det tilrettelagte spillrommet Spillehula, lenker til spilltester, invitasjon til kurs i spilltilrettelegging, informasjon om det internasjonale arbeidet på området m.m. Vi vil gjerne ha innspill fra deg vedrørende hva du synes om nettsidene, forslag til innhold på nettsidene eller andre kommentarer eller spørsmål du har om fagområdet underholdende programvare og funksjonshemmede. Vi håper du vil være med å gjøre nettsidene til et godt redskap i arbeidet for å sikre alle lik rett til underholdning.

Nyhetsarkiv