Spennende TV-prosjekt

Med støtte fra stiftelsen Helse&Rehabilitering gjennomfører MediaLT på vegne av Norges Blindeforbund prosjektet Lydtekst, der målsetningen er å tilrettelegge TV-sendingene bedre for synshemmede

Skrevet av: Magne Lunde - 21.02.2005

Forskning viser at synshemmede ser like mye på TV som befolkningen ellers, men at de ikke får like mye ut av sendingene, fordi de ikke er tilrettelagt. Vi i MediaLT har nå innledet et prosjekt som har til hensikt å endre på dette.

Med støtte fra stiftelsen Helse&Rehabilitering gjennomfører vi denne våren forprosjektet Lydtekst, der en av målsetningene er å få til et hovedprosjekt med oppstart den 1. januar 2006. I forprosjektet ønsker vi å kartlegge erfaringer fra andre land, samt få etablert et samarbeid med TV-bransjen. I prosjektet samarbeides det med Norges Blindeforbund, Norsk Lyd- og Blindeskriftsbibliotek, Norges Television, NRK, TV2, TV Norge og Kulturdepartementet.

[Bilde: Prosjektgruppe Lydtekst]

Bildetekst: I lydtekst-prosjektet samarbeider (fra venstre) Morten Tollefsen, MediaLT; Kari Anne Flå, Norges Blindeforbund; Åse Kringstad, Kultur- og Kirkedepartementet; Magne Lunde, MediaLT; Cor van der Lijcke, Norges Blindeforbund.

Av spesiell interesse er erfaringene fra Nederland, der de nederlandske blindeforbundene har samarbeidet med TV-selskapene om å få til lydteksting av TV-sendingene. Lydteksting vil si at tekstingen blir lest opp ved hjelp av syntetisk tale. 80 prosent av alle TV-sendinger er i dag lydtekstet i Nederland. Vi ønsker å anvende de nederlandske erfaringene for å prøve å få til noe av det samme her i Norge. Videre ønsker vi å kartlegge mulighetene for å få informasjonen på tekst-TV opplest.

På sikt er ambisjonene enda større. I SVEIP-prosjektet utviklet vi den elektroniske videoboken Fritt Fram for Asgeir i samarbeid med NRK barne-tv. Disse videoinnslagene ble bildetolket av helten fra serien, Asgeir. Resultatene fra dette arbeidet viste at det var mulig å beskrive bildene uten at det opprinnelige lydbildet ble forringet. Snarere gjorde bildetolkingen innslagene bedre for alle. Vi ønsker derfor å arbeide for å få til prøvesendinger med bildetolking.

Erfaringer tilsier dessuten at lydteksting og bildetolking også vil komme andre grupper enn synshemmede til gode. Mye tyder på at dette vil gjøre sendingene bedre også for eldre, dyslektikere og mennesker med kognetive begrensninger.

prosjektsiden

Nyhetsarkiv