Spennende tale-prosjekt

Stemmestyring av PC vil både øke funksjonshemmedes muligheter for å bruke PC og gjøre bruken langt enklere. MediaLT har nå startet et forprosjekt, og ønsker å komme i kontakt med funksjonshemmede som har innspill om behovene sine i forhold til stemmestyring av PC.

Skrevet av: Magne Lunde - 20.06.2006

Både blant funksjonshemmede og fagmiljøene har det vært etterlyst en ny satsing på norsk taleteknologi. På denne bakgrunn har MediaLT nå startet forprosjektet Stemmestyrt Interaksjon (stemint), der hovedmålet på sikt er å utvikle gode norske løsninger for stemmestyring av PC.

Forprosjektet er støttet av Norges Forskningsråd/IT Funk, og vil pågå fram til den 15. oktober 2006. Forprosjektets hovedmål er å legge grunnlaget for et hovedprosjekt, som etter planen skal startes den 1. januar 2006. Det langsiktige målet er å utvikle løsninger for stemmestyring som gjør det enklere for funksjonshemmede å bruke PC. Hovedmålgruppen i forprosjektet er funksjonshemmede generelt og dyslektikere, sterkt bevegelseshemmede og synshemmede spesielt.

Konkurs

På slutten av 1990-tallet ble det innledet en storsatsing på norsk taleteknologi gjennom etableringen av firmaet Nordisk Språkteknologi, men i 2003 gikk selskapet konkurs. Som en følge av denne konkursen har arbeidet på dette området ligget nede de siste årene, men gjennom forprosjektet Stemint ønsker MediaLT nå å sette fart på arbeidet igjen.

Enestående mulighet

I forprosjektet skal funksjonshemmedes behov i forhold til stemmestyring av PC kartlegges. Av denne grunn ønsker MediaLT nå å komme i kontakt med brukere som kan i innspill om hvilke behov de har i forhold til stemmestyring. De som melder sin interesse, vil få anledning til å delta i et intervju om hvilke behov brukerne har. Med bakgrunn i de innspillene MediaLT får fra brukerne vil det bli bestemt hvilke oppgaver som bør prioriteres i et hovedprosjekt. Her har derfor brukerne en enestående mulighet til å påvirke prosjektet. Er du interessert i å delta, kan du kontakte MediaLT på telefon 21 53 80 10 eller sende en e-post. Tiden er imidlertid knapp, og det er derfor viktig at interesserte brukere kontakter MediaLT snarest mulig.

forskningssamarbeid

I forprosjektet satser MediaLT på å bygge opp et forskningssamarbeid mellom alle de sentrale forskningsmiljøene i Norge på området. Flere av disse miljøene er allerede representert i prosjektgruppen, der Telenor, Max Manus og NTNU deltar i tillegg til brukerorganisasjonene Dysleksiforbundet i Norge, Norges Handikapforbund og Norges Blindeforbund.

Nyhetsarkiv

Sorter på tema

Sorter på forfatter