SMUDI-intervjuer i havn!

SMUDI prosjektet er godt igang. Nå er intervjurunder med brukerrepresentanter om hvilke talekommandoer som er hensiktsmessige mot PC avsluttet.

Skrevet av: - 04.02.2008

SMUDI-prosjektet startet 1. september 2007, og skal vare i 4 år: Til 31. desember 2011. Hovedmålsetningen i SMUDI-prosjektet er å forske på hvordan tale best kan kombineres med andre former for samhandling.

Til grunn for denne målsetningen ligger en tanke om å gjøre bruken av IKT universell. Det vil si å legge til rette for en så forståelig og effektiv bruk av IKT som mulig for flest mulig.

Første del av prosjektet går ut på å utvikle en løsning for kommandostyring av datamaskiner. Dernest skal denne løsningen videreutvikles med tanke på å bruke tale for å forenkle bruken av skjemaer og andre tjenester på internett.

Vi er nå godt i gang med første del, og har nå avsluttet intervjurunder med 6 utvalgte med brukerrepresentanter om hvilke talekommandoer som er hensiktsmessige på PC. Arbeidet bygger på de fokusgruppe-intervjuene som ble gjort i forprosjektet STEMINT.

Resultatene fra intervjuene blir nå gjenomgått og analysert. Oppsummering og resultatene herfra vil komme etterhvert. Tusen takk til brukerrepresentantene som har bidratt i disse workshop-intervjuene, og arbeidet frem vurderingen av ønskelige talekommandoer!

Nyhetsarkiv

Sorter på tema

Sorter på forfatter