Smarte jobber for synshemmede

Prosjektet SmartJobb snur opp ned på tankegangen rundt synshemmede og arbeid, og stiller spørsmålet: Finnes det yrker og arbeidsoppgaver der det er et fortrinn å være synshemmet?

Skrevet av: Magne Lunde - 28.01.2022

Logo: SmartJa - Teknologi gjort enkelt

Prosjektet gjennomføres i samarbeid med Norges Blindeforbund og Adaptor, og støttes av stiftelsen DAM.

Stor sløsing med ressurser

Kun en av tre synshemmede i Norge er i lønnet arbeid, og yrkesdeltakelsen ligger stabilt lavt uavhengig av de økonomiske svingningene. Den fastlåste situasjonen med en vedvarende, lav yrkesdeltakelse blant synshemmede, er en stor sløsing med både menneskelige og økonomiske ressurser. Derfor trengs det nytenking for å skape endring.

Pilotperiode på ett år

Til nå har perspektivet i stor grad vært å finne løsninger som kompenserer for ulempene synshemningen medfører. Vi ønsker derimot å løfte fram styrkene nedsatt syn kan ha. I samarbeid med synshemmede selv, ønsker vi å undersøke om det finnes yrker og arbeidsoppgaver der det er et fortrinn å være synshemmet, og teste ut et utvalg av disse yrkene og arbeidsoppgavene i en pilotperiode på ett år. Siden kun en av tre synshemmede er i arbeid, er et slikt perspektiv også en øyeåpner for hvilke ressurser Norge går glipp av.

Fokusintervjuer med synshemmede

Vi skal gjennomføre fokusintervjuer med synshemmede. Hensikten med intervjuene er å få inn brukernes synspunkter på fortrinnsstrategien, og på konkrete arbeidsoppgaver og yrker der synshemmede tror fortrinnsstrategien har noe for seg. Ønsker du å delta i fokusintervjuene, kan du allerede nå ta kontakt med oss.

Har du spørsmål til prosjektet eller ønsker å delta i det, er det også bare å ta kontakt.

Nyhetsarkiv

Sorter på tema

Sorter på forfatter